FrågaKÖPRÄTTKöplagen20/05/2019

Kan ett köp hävas pga att säljaren gett fel information?

Hej.

Jag har köpt ett par träningstights på Facebook (begagnade) av en privatperson. I varubeskrivningen står det att storleken är M. När jag får hem byxorna är de i storlek S och passar alltså inte mig. Har jag rätt att häva köpet, att få pengarna tillbaka om jag skickar byxorna tillbaka?

Hur kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan två privatpersoner, vilket aktualiserar reglerna i köplagen.

Vad innebär fel i vara?

En vara ska i fråga om bland annat art, mängd, kvalitet och förpackning, överensstämma med det som följer av avtalet (17 § köplagen). Överensstämmer inte varan med avtalet, föreligger ett fel i varan. Även om det inte följer något specifikt av avtalet kan det ändå röra sig om fel i vara. Enligt 18 § köplagen föreligger även fel i vara om den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen.

Bedömning i ert fall

I ditt fall utgår jag från att något om byxornas skick inte framkommer i avtalet. Dock har säljaren, i sin varubeskrivning, lämnat uppgift om att varans storlek är M. I och med att byxorna inte överensstämde med säljarens marknadsföring, föreligger ett fel i varan.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Innan en köpare får åberopa att en vara är felaktig måste en reklamation ha gjorts inom två år. Påföljderna som då kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen). För att köparen ska kunna kräva avhjälpande eller omleverans krävs att köparen lämnar kravet i nära samband med reklamationen. Detta gäller dock inte om säljaren varit grovt vårdslös eller stridit mot tro och heder. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande eller omleverans, kan prisavdrag bli aktuellt. Slutligen kräver hävning att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Bedömning i ert fall

Jag bedömer din vilja som att du vill häva köpet. Detta kräver en bedömning av om säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig. Min uppfattning är att det du har goda chanser att häva köpet, eftersom att säljaren borde ha insett att skillnaden i storlek var av väsentlig betydelse för dig. Notera dock att du måste meddela säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid efter att du märkte felet (39 § st. 2 köplagen).

Sammanfattning

I och med att dina byxor inte överensstämde med vad säljaren hade uppgett i sin varubeskrivning, föreligger ett tydligt fel i varan. Detta innebär att du kan häva köpet om säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig. Notera att du måste meddela säljaren att du vill häva köpet inom skälig tid efter att du märkt felet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”