Kan ett köp med ett äganderättsförbehåll i fakturan hävas?

2019-01-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej.mitt företag sålde en produkt till ett annat företag,men hela bet.uteblev. På min faktura står: Lev.varor förblir mitt företags egendom tills full likvid erlagts.Fråga..kan jag hämta tillbaka denna vara.? Ingen delbetalning,inga klagomål från min kund,utan betalning uteblir trots löften att betala...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag tolkar din fråga rör det sig om ett näringsidkarförhållande och därför utgår jag från att aktuell lag är köplagen.

Vad gäller när säljaren har gjort ett äganderättsförbehåll?

Enligt 54 § köplagen har en säljare rätt att häva ett köp om köparen är i dröjsmål med betalningen. Om egendomen däremot befinner sig i köparens besittning har säljaren endast rätt att häva köpet om säljaren har gjort ett äganderättsförbehåll (54 st. 4 köplagen). Ett äganderättsförbehåll är ett förbehåll om att varan förblir säljarens egendom till betalning har skett av köparen.

I ditt fall verkar det som att köparen har fått varan i sin besittning. Därför måste du ha gjort ett äganderättsförbehåll, vilket du verkar ha gjort. Frågan är dock om förbehållet gäller.

När är ett äganderättsförbehåll gällande?

För att äganderättsförbehållet ska vara gällande krävs att du och köparen har avtalat om att du ska ha ett sådant förbehåll. Att ett äganderättsförbehåll kräver samförstånd framkommer indirekt av praxis från Högsta domstolen (t.ex. NJA 1974 s. 660). I ditt fall är ditt återtagandeförbehåll föreskrivet i fakturan. En faktura är inte ett avtal om inte det som står på den har avtalats innan, eller om köparen ändå agerar i enlighet med det som sägs på fakturan. Det framkommer inte i frågan att ni har avtalat om ett sådant förbehåll, om ni har gjort det är ditt förbehåll fullt gällande.

Sammanfattning

Eftersom att varan är hos köparen kan du endast häva köpet om du har ett gällande äganderättsförbehåll. För att ditt äganderättsförbehåll ska vara gällande krävs att du och köparen har avtalat om äganderättsförbehållet existens.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1028)
2019-08-25 Vad gäller när jag upptäcker fel i varan efter köpet?
2019-08-23 Vad gäller om fel i varan visar sig efter köpet?
2019-08-22 Vad gäller när man sålt en vara i befintligt skick?
2019-08-21 Varan överensstämmer inte med avtalet, nu får jag inte tag på säljaren. Vad gäller, och vad gör jag?

Alla besvarade frågor (72228)