kan ett hyreskontrakt på bestämd tid övergå till obestämd tid?

2020-06-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Mitt hyreskontrakt gick ut i Januari ,har inte förnyat det än men fortsätter betala hyra och bor i lägenheten. Om jag bestämmer mig för att flytta ut,kan uthyraren plötsligt be mig flytta inom tex 30 dagar? I det utgångna kontraktet stod det 2 månaders uppsägningstid.
SVAR

Hej!

Enligt huvudregeln i 12 kap 3 § 2 stycket Jordabalken upphör hyresavtal på bestämd tid att gälla när hyrestiden går ut om inget annat avtalats. Har hyresförhållandet varat i mer än nio månader i följd ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Ett hyresavtal på bestämd tid kan dock, enligt samma paragraf, anses förlängt på obestämd tid i två fall. Dessa är

1) om avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske, eller,

2) om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att flytta.

Det framgår inte av din fråga hur länge i följd du hyrt lägenheten, ifall den sagts upp eller inte osv, men om någon av dessa två situationer stämmer in på din situation så har hyresavtalet övergått till ett hyresavtal på obestämd tid.

Ett hyresavtal på obestämd tid rörande bostadslägenhet ska, enligt 12 kap 4 § Jordabalken, sägas upp för att upphöra. Vid en uppsägning av avtalet upphör det att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen om inte längre uppsägningstid avtalats. Denna lag är tvingande varför tre månader är minimum som uppsägningstid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1485)
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid

Alla besvarade frågor (88257)