Kan ett gåvobrev vara ogiltigt?

2021-05-25 i Gåva
FRÅGA
Min morbror har skrivit ett gåvobrev till en granne om att ge bort en stor summa pengar i gåva. Nu visar det sig att grannen har sol å vårat honom.. Han ångrar sig och vill att detta inte längre ska gälla. Kan man få brevet ogiltigt? Om pengarna är utbetalda kan de krävas tillbaks? Om de inte är utbetalda kan gåvobrevet göras ogiltigt? Hur går man tillväga eller är det kört?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras dels i gåvolagen (gåvoL), dels i avtalslagen (AvtL) och dels i Brottsbalken (BrB), så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Ogiltigförklara gåvobrevet

Om en gåva har fullbordats, alltså om pengarna har överförts till grannen, så kan inte gåvan återkallas (se 1-2 § GåvoL). Skulle det visa sig att det finns omständigheter som gör att gåvan ska betraktas som ogiltig så kan gåvan, alltså pengarna, återgå på den grunden.

En gåva räknas som ett slags avtal, vilket gör att ogiltighetsreglerna som finns i avtalslagen kan bli tillämpliga vid ogiltigförklaring av en gåva. Regler om ogiltighet finns i 3 kap. AvtL. I 28-31 § AvtL berörs situationer där en person, till exempel en gåvogivare vid tidpunkten för utfärdandet av gåvan, utsatts för tvång, svek/vilseledande eller ocker. I 32 § AvtL berörs förklaringsmisstag som t ex felskrivningar och i 34 § AvtL berörs skenavtal. Gåvan kan vidare bli ogiltigförklarad om omständigheterna vid gåvotillfället var sådana att gåvan strider mot tro och heder (se 33 § AvtL), eller för att gåvan anses vara oskälig (se 36 § AvtL).

Det är upp till den som anser att gåvan är ogiltig att bevisa det. Går det att bevisa att den som gett gåvan, din morbror, blivit vilseledd eller lurad eller på annat sätt omfattas av någon av de ogiltighetsgrunder i avtalslagen ska gåvan ogiltighetsförklaras.

Om pengarna redan givits kan det vara fråga om brott

Om din morbror redan betalat ut pengarna är det möjligt att han blivit utsatt för bedrägeri av grannen. Bedrägeri är ett brott där någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 1 § BrB). Om det verkar som att grannen haft för avsikt att vilseleda din morbror bör en polisanmälan göras. Brottet kan leda till högst två års fängelse i normalfallet, men högst sex års fängelse om brottet anses grovt (9 kap. 3 § BrB). Skulle gärningspersonen dömas för bedrägeri har din morbror rätt att kräva skadestånd från honom och på så vis få tillbaka pengarna. Skulle inte gärningspersonen vara i stånd att betala tillbaka summan kan din morbror ansöka om att få brottsskadeersättning genom brottsoffermyndigheten. Det är dock svårt att få brottsskadeersättning för ekonomiska skador som bedrägeri.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (716)
2021-06-16 Kan man ge gåva med villkor att den är tidsbegränsad?
2021-06-12 Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?
2021-06-03 Kan min fru skänka sitt arv till mig?
2021-05-30 Får man kräva tillbaka gåvor?

Alla besvarade frågor (93144)