FrågaAVTALSRÄTTGåva06/10/2021

Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?

Kan ett gåvobrev innehålla att det är enskild egendom

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken. Vid skilsmässa ska egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Genom gåvobrevet utgör gåvan enskild egendom och kommer inte ingå i en framtida bodelning och inte delas lika mellan makarna, 7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken.

Viktigt att tänka på är att i gåvobrevet reglera egendom som träder i enskild egendoms ställe. Exempelvis om den enskilda egendomen genom gåvobrevet är pengar och gåvotagaren köper något för pengarna, eller får avkastning genom att investera pengar i aktier som går med vinst, så kommer även denna egendom utgöra enskild egendom.

Formkrav för gåvobrev?

Genom att upprätta ett gåvobrev med villkor om att gåvan utgör enskild egendom så bevisar det att gåvan är enskild egendom.

Det finns inget krav på ett särskilt dokument vid gåva av lös egendom. Lös egendom är bl.a. pengar. Däremot är ett gåvobrev ett passande dokument. Gåvobrevet har inga speciella formkrav och i det kan du exempelvis villkora att gåvan ska utgöra enskild egendom.

Formkrav för gåvobrev av fast egendom?

Regler gällande fastighetsöverlåtelse återfinns i 4 kap. jordabalken. Här framgår det att reglerna om köp av fast egendom också används när man ska ge fast egendom i gåva.

För gåva avseende fast egendom uppställs krav vilka måste uppfyllas för att gåvobrevet ska vara giltigt:

- Ett skriftligt avtal ska upprättas

- Avtalet ska undertecknas av båda parter, (exempelvis om ni är 2 ägare och en gåvomottagare ska alla 3 underteckna avtalet)

- Avtalet ska innehålla en köpeskilling (i ert fall noll kronor då det är en gåva)

- Det ska finnas en viljeförklaring, d.v.s. vilja att en överlåtelse ska ske.

Därtill måste gåvomottagaren ansöka om lagfart. Detta för att skydda gåvomottagaren från gåvogivarens borgenärer, om någon av er nuvarande ägare skulle bli skuldsatta har ni fast egendom som kan utmätas, men en lagfartsansökan gör att gåvan blir fullbordad.

Lagfartsansökan gör ni hos lantmäteriet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”