Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?

2021-10-06 i Gåva
FRÅGA
Kan ett gåvobrev innehålla att det är enskild egendom
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken. Vid skilsmässa ska egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Genom gåvobrevet utgör gåvan enskild egendom och kommer inte ingå i en framtida bodelning och inte delas lika mellan makarna, 7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken.

Viktigt att tänka på är att i gåvobrevet reglera egendom som träder i enskild egendoms ställe. Exempelvis om den enskilda egendomen genom gåvobrevet är pengar och gåvotagaren köper något för pengarna, eller får avkastning genom att investera pengar i aktier som går med vinst, så kommer även denna egendom utgöra enskild egendom.

Formkrav för gåvobrev?

Genom att upprätta ett gåvobrev med villkor om att gåvan utgör enskild egendom så bevisar det att gåvan är enskild egendom.

Det finns inget krav på ett särskilt dokument vid gåva av lös egendom. Lös egendom är bl.a. pengar. Däremot är ett gåvobrev ett passande dokument. Gåvobrevet har inga speciella formkrav och i det kan du exempelvis villkora att gåvan ska utgöra enskild egendom.

Formkrav för gåvobrev av fast egendom?

Regler gällande fastighetsöverlåtelse återfinns i 4 kap. jordabalken. Här framgår det att reglerna om köp av fast egendom också används när man ska ge fast egendom i gåva.

För gåva avseende fast egendom uppställs krav vilka måste uppfyllas för att gåvobrevet ska vara giltigt:

- Ett skriftligt avtal ska upprättas

- Avtalet ska undertecknas av båda parter, (exempelvis om ni är 2 ägare och en gåvomottagare ska alla 3 underteckna avtalet)

- Avtalet ska innehålla en köpeskilling (i ert fall noll kronor då det är en gåva)

- Det ska finnas en viljeförklaring, d.v.s. vilja att en överlåtelse ska ske.

Därtill måste gåvomottagaren ansöka om lagfart. Detta för att skydda gåvomottagaren från gåvogivarens borgenärer, om någon av er nuvarande ägare skulle bli skuldsatta har ni fast egendom som kan utmätas, men en lagfartsansökan gör att gåvan blir fullbordad.

Lagfartsansökan gör ni hos lantmäteriet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96475)