Kan ett fosters död anses vara mord?

FRÅGA
Jag undrar om abort någonsin räknas som mord. Om en kvinna med ett foster i magen blir slagen där så att fostret dör, räknas det som mord eller misshandel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). I 3 kap. 1 § BrB anges det att den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

Här är frågan om ett foster faller under begreppet "annan". Det finns ingen legaldefinition av vem "annan" är eller om/när ett foster ska anses vara en levande människa. Förr hade vi i Sverige en bestämmelse om fosterfördrivning i BrB som innebar att den som med hjälp av invärtes eller utvärtes medel olovligen fördrev eller annars dödade foster skulle dömas för fosterfördrivning till fängelse i högst två år. Den här bestämmelsen upphävdes dock i samband med att Abortlagen antogs. Detta talar för att dödande av foster inte längre anses vara mord i BrB:s mening utan istället ska bedömas enligt Abortlagen; 9 § Abortlagen anger att den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på annan, döms för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år.

En man som slår en gravid kvinna med slag mot magen så att fostret dör kan i dagsläget bara dömas för misshandel och inte för t.ex. vållande till fostrets död. Att kvinnan är gravid kan dock vara en sådan omständighet som leder till att det anses vara grov misshandel mot kvinnan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?