Kan ett företag sätta en maxgräns för hur många semesterdagar en arbetstagare får spara?

Kan ett företag sätta ett "maxtak" på antalet sparade semesterdagar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om ett företag kan sätta en gräns för hur många semesterdagar en arbetstagare får spara. Regler om semesterledighet finns i Semesterlagen

Rätt att spara semesterdagar

En arbetstagare har rätt att spara de dagar som överstiger 20 dagar för ett givet år (18 § första stycket semesterlagen). Om du tjänar in 25 semesterdagar, har du således rätt att spara 5 dagar till nästkommande semesterår (4 § semesterlagen). Som huvudregel får arbetstagare spara semesterdagar i upp till 5 år (18 § andra stycket semesterlagen). Det finns alltså en preskriptionstid för sparade dagar i semesterlagen, men inte en paragraf som säger att arbetsgivare kan sätta en maxgräns för hur många semesterdagar du som arbetstagare får spara. 

Kollektivavtal

Viktigt att komma ihåg är dock att många bestämmelser i semesterlagen är ”semidispositiva”. Detta betyder att kollektivavtal går före somliga bestämmelser i semesterlagen. Då gäller alltså lagen inte längre. 

Rekommendation

På grund av kollektivavtalens betydande roll i svensk arbetsrätt, är min rekommendation därför att du tar reda på vad som specifikt gäller på din arbetsplats gällande sparade semesterdagar och om ett eventuellt "maxtak" framgår av kollektivavtalet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”