FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 08/10/2019

Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer att kika närmare på ett relevant rättsfall, nämligen AD 1994 nr 79.

Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet

Svaret på din fråga är att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, och utifrån de knappa uppgifter jag har att gå på, så kan jag inte ge dig ett mer konkret svar, men jag ska försöka bena ut vad jag menar.

Arbetstagaren har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren även under fritiden

Lojalitetsplikten är visserligen inte lagstadgad, men Arbetsdomstolen har försökt konkretisera och beskriva plikten ingående i diverse rättsfall (AD 1994 nr 79).

Arbetstagarens lojalitetsplikt går i princip ut på att "arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen föra sina egna och undvika att hamna i situationer där privata intressen kolliderar med arbetsgivarens". Arbetstagaren får med andra ord inte skada arbetsgivaren, vare sig under arbetstid eller på fritiden.

Intresseavvägning i varje enskilt fall

Huruvida arbetstagaren faktiskt agerat illojalt mot arbetsgivaren får utredas genom en intresseavvägning i varje enskilt fall. I en sådan avvägning kollar man bland annat på hur stark koppling som föreligger mellan agerandet och jobbet.

Det beror helt enkelt på vad dessa två kollegor ägnar sig åt på sin fritid. Att de är just kollegor gör visserligen att det föreligger en koppling till arbetsplatsen, men sen är frågan vad de gör när de är tillsammans. Om de umgås på ett sådant sätt att det skadar arbetsgivaren kan denna mycket väl ha rätt att lägga sig i arbetstagarens privatliv.

Saknar umgänget koppling till arbetsplatsen får arbetsgivaren givetvis inte lägga sig i arbetstagarens privatliv.

Mina råd

Vänd dig till din fackförening i första hand, förutsatt att du är medlem i en sådan.

I andra hand kan du vända dig till ett skyddsombud eller annan företrädare för personalen på arbetsplatsen.

I tredje hand kan du givetvis tala direkt med arbetsgivaren och berätta om att du känner att denne inkräktar i ditt privatliv, och kanske komma fram till en bra lösning för er båda.

I vilket fall som helst, så hoppas jag att du känner att din fråga blivit besvarad, och önskar att allting löser sig för alla inblandade parter.

Ha en fortsatt fin vecka!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000