Kan ett fackförbund kräva att man skickar in en reservationsblankett gällande framförhandlad ny tjänst/försäkringsvillkor/avtalsvillkor? Är inte detta negativ avtalsbindning?

2019-04-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Är medlem i ett fackförbund som säger sig ha förhandlat fram en ny tjänst - Juristförsäkring - med ett förmånligt avtal kring juridisk rådgivning/rättshjälp åt medlemmarna. I ett brev de nu skickat sägs att man måste skicka in en talong inom 2 veckor om man inte vill betala det som den nya tjänsten kostar extra varje månad. De stödjer sig mot Försäkringsavtalslagen 17 kap. Kan de kräva att man skickar in en sådan reservationsblankett? Är inte detta negativ avtalsbindning?MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln, som du uppmärksammat, inom avtalsrätten är den så kallade anbud-accept-principen som alltså innebär att man måste acceptera ett anbud för att ett avtal ska anses slutet. Att bli bunden av sin passivitet/negativ avtalsbindning är således som huvudregel inte tillåten.

Dock finns vissa undantag. Det är t.ex. tillåtet med abonnemangsliknande avtal som bland annat bokklubbar använder sig av. Konsumenten får då regelbundet bokpaket, om hen inte före varje utskick tackar nej. Skillnaden är att konsumenten från början måste ha ingått ett abonnemangsavtal där det tydligt framgår att klubben tillämpar sådana säljrutiner.

Vidare är det under vissa omständigheter tillåtet med det som kallas automatisk förlängning. För det krävs för det första att det i avtalet finns ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. För det andra finns det vissa påminnelseregler ett företag i så fall måste förhålla sig till.

Liknande struktur gäller i ditt fall. En kollektiv försäkring eller gruppförsäkring sluts med hjälp av företrädaren för gruppen (här: facket för de anställda). Den enskilde gruppmedlemmen kan sedan bli ansluten till försäkringen genom anmälan till försäkringsbolaget eller ibland genom underlåtenhet att avböja försäkringen inom viss tid (s.k. reservationsanslutning). För att inte bli bunden så måste man alltså skicka in en sådan reservationsblankett. Detta hör således till den frivilliga gruppskadeförsäkringsdefinitionen i 17 kap 1§ försäkringsavtalslagen (FAL). Detta för att ha någon form av garanti för att personer inte ska bli bundna mot sin vilja (utan alltså få information om vad denna reservationsanslutning innebär samt att då få möjlighet att ta aktiv ställning om man vill ingå eller stå utanför).

Detta är naturligtvis mycket omdiskuterat, men fördelarna att på detta sätt utsträcka försäkringsskyddet till passiva gruppmedlemmar har ansetts överväga.

Slutsats: Ja, de kan kräva att man skickar in en sådan reservationsblankett.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1223)
2019-09-22 Hur ska man ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2019-09-21 Vem får vara vittne vid en framtidsfullmakt?
2019-09-20 Vilka lappar får jag sätta upp i en butik?
2019-09-08 Behöver jag betala tillbaka handpenning vid hävt köpavtal?

Alla besvarade frågor (73005)