Kan ett dödsbo återkalla en framtidsfullmakt?

2019-09-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om ett dödsbo efter en person som utfärdat en framtidsfullmakt kan säga upp framtidsfullmakten.Hälsningar A
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är ja. Nedan följer ett mer utförligt svar.

Lagregler

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen om framtidsfullmakter(LFF), avtalslagen(AvtL) samt ärvdabalken(ÄB).

Hur återkallas framtidsfullmakten?

De regler som gäller för vanliga fullmakter ska tillämpas även för framtidsfullmakter, alltså reglerna som finns i avtalslagens 12 § (8 § LFF). Det är därför möjligt för ett dödsbo att återkalla fullmakten.

Den avlidnes egendom ska förvaltas gemensamt av dödsbodelägarna(ÄB 18:1). För att fatta beslut krävs att alla dödsbodelägare är eniga. För att återkalla en fullmakt krävs därför att alla dödsbodelägare är eniga om att göra det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1263)
2020-01-24 Befogenhet i fullmakt - skriftligt eller muntligt?
2020-01-23 Återbetalningsskyldighet vid dubbelförsäkringsfall
2020-01-20 Upphör en fullmakt att gälla om fullmaktsgivaren blir dement?
2019-12-28 För vems räkning säljs tillgångar av någon med fullmakt?

Alla besvarade frågor (76518)