Kan ett delvis sönderklippt testamente anses ogiltigt?

2017-10-05 i Testamente
FRÅGA
Hej igår hittade jag och min syster ett testamente hos vår avlidne far. Där hade han skrivit bort hela sitt kvarlåtenskap till sin syster och att vi barn skulle få laglotten. Dock på orginalet så var systerns namn/uppgifter bortklippt. Så ser man endast på orginalet så ärver vi barn allting. Dock fanns det med kopior i mappen som gjorde att vi kunde se vad den bortklippta biten innebar. Alltså att hans yttersta önskan var att hans syster skulle ärva all kvarlåtenskap. Är testamentet gilitgt då om det är klippt? Kan vi barn yrka på att det inte gäller? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

För att ett giltigt testamente ska ha uppstått krävs som huvudregel att testamentet har upprättats skriftligen och attesterats av två samtidigt närvarande vittnen, 10 kap 1 § ärvdabalken.

Det finns däremot inget formkrav för återkallelse av testamente, utan det kan ske på många olika sätt, b.la. genom att första originalhandlingen, 10 kap 5 § ärvdabalken, se också NJA 1977 s. 479 där HD befann ett sönderklippt testamente ogiltigt.

Huvudprincipen är, liksom vid testamentstolkning överhuvudtaget, att vad som kan anses vara testators vilja ska styra tolkningen. Om testator har kluddat över eller klippt bort en del av testamentet, kan det tolkas som att testatorn i de delarna återkallar testamentet. I så fall bortfaller betydelsen av kopiorna i och med att de återspeglar ett delvis återkallat testamente. Testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Det är dock tillräckligt att testamentstagaren kan göra detta övervägande sannolikt, se NJA 2017 s. 362.

Sammantaget kan sägas att det finns anledning att ifrågasätta testamentets giltighet.

Lycka till!

Vänligen,


Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94234)