Kan ett barn kräva att få ut mer i arv än det som en förälder testamenterat till hen?

Hej! Jag behöver lite hjälp för min sjuka väns uppsättning av testamente.

Det finns enbart ca 10K på banken och lite möbler i hans bostad (hyresrätt).

Hans önskan är att:

-Pengarna är det enda som skall tillfalla hans enda barn, inga andra tillhörigheter;

-Hans önskan är att enbart hans syskon skall ha nyckel/tillgång till bostaden och ta hand om alla privata saker, avsluta abonnemang, osv.;

-Resten av hans (få) tillhörigheter (möbler, tv, foton, inget av större värde, kanske max. 20.000kr) skall tillfalla syskonen att fördela sinsemellan.

Kuratorn har använt lite osäker formulering i ett testamente-exempel och det finns lite oklarheter, ifall dennes formulering är korrekt, enligt lag, så att inga missförstånd kan uppstå efter hans bortgång (och dottern kan kräva mer än hennes laglott/arvslott).

"Min vilja är att min dotter skall få de pengar som jag månadsvis sparat ihop till henne, via överföring från mitt konto på Swedbank. Jag vill att denna summa skall utgöra hennes laglott. Om summan överstiger 50 % av det sammanlagda värdet i dödsboet, så önskar jag att dessa pengar ändå skall tillfalla min dotter upp till en gräns på 10.000kr".

Kan hans barn enligt lag kräva något mer utöver de 10K där möblerna kan vara värda upp till 20K kronor? Tack vänligen i förskott för all hjälp vi kan få.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag håller med om att formuleringen i testamentet inte är helt tydlig. Precis som du skriver är det bra om ett testamente är så tydligt som möjligt för att undvika framtida missförstånd. När ett testamente formuleras är det även viktigt att tänka på reglerna kring laglotter.

Reglerna fungerar såhär:

Din väns dotter har en laglig rätt att få ut sin laglott efter pappan, det framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 1§. Av samma paragraf kan utläsas att laglottens storlek alltid är hälften av arvslotten.

Detta kan illustreras med ett exempel. Om din vän efterlämnar tillgångar som är värda 100 kr när han går bort, inte har skrivit något testamente och endast har en dotter så ärver hon dessa 100 kr. De 100 kr utgör då hennes så kallade arvslott. Laglotten är alltid hälften av arvslotten. I detta exempel blir alltså dotterns laglott 50 kr (100/2).

Reglerna om laglotter påverkar din väns testamente såhär:

Din vän kan inte i ett testamente bestämma vilken summa som ska utgöra dotterns laglott. Hur stor dotterns laglott är beror på hur stor hennes arvslott är. Om dottern är din väns enda barn så utgör hela det sammanlagda värdet av dödsboet hennes arvslott. Dotterns laglott blir därmed hälften av det sammanlagda värdet av dödsboet.

Kan din väns dotter kräva något mer utöver de 10 000 kr på banken om möblerna är värda 20 000?

Om din vän efterlämnar 10 000 kr på banken och möbler som är värda 20 000 kr så blir det sammanlagda värdet av dödsboet 30 000 kr (10 000+20 000). Dotterns laglott blir då 15 000 kr (30 000/2). Om din vän endast testamenterat 10 000 kr till dottern har hon alltså inte fått ut hela sin laglott, det saknas 5 000 kr.

Om dottern inte får ut hela sin laglott kan hon inom 6 månader från att hon tog del av testamentet välja att begära jämkning av testamentet, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 3§. Dottern har då rätt att få ut de 5 000 kr som saknas för att hon ska få ut hela sin laglott.

Svaret på frågan om dottern enligt lag skulle kunna kräva något mer än de 10 000 kr är alltså ja, om hennes laglott blir mer än 10 000 kr så har hon rätt att kräva så mycket att hon får ut hela laglotten.

Värt att tänka på är dock att även ifall dotterns laglott är mer än 10 000 kr och hon därmed har rätt att kräva mer är det inte självklart att hon faktiskt väljer att göra det. Det finns med andra ord egentligen inget som hindrar din vän från att testamentera de 10 000 kr till sin dotter, trots att hennes laglott är större än 10 000 kr, i hopp om att dottern inte begär jämkning av testamentet.

Hoppas att detta var svar på din och din väns fråga! Om du eller din vän har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”