Kan ett barn frivilligt avstå från sin laglott till förmån för efterlevande sambo, och ska det i så fall göras skriftligt?

2021-04-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Vi är ett sambopar han äger en villa, hon äger ett sommarhus. Vi har inbördes testamente. Fråga : Kan barn frivilligt avstå från sin lagliga laglott, när ena parten avlider, till förmån för den efterlevande sambon. Skall arvingarna ,lämna skriftligt intyg att de avstår.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om en bröstarvinge frivilligt kan avstå sin laglott till förmån för efterlevande sambo, och om detta i så fall ska göras skriftligen.

Regler om arv finns i ärvdabalken, som jag kommer förkorta ÄB. Det finns även regler i gåvolagen, förkortad GåvoL, som kan bli aktuell vid vissa situationer när det gäller arv. Jag kommer att beskriva de regler som finns, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Kan en bröstarvinge avstå från laglott?
En bröstarvinge kan frivilligt tacka nej till sin laglott på olika sätt. När det gäller att ett barn avstår en laglott till förmån till efterlevande sambo, blir det aktuellt med 3 olika sätt:
- Arvsavstående
- Ej påkalla jämkning av testamente
- Arvsöverlåtelse

Arvsavstående
Ett arvsavstående sker efter att arvlåtaren gått bort. Detta är inte konkret reglerat i lag, men innebär att när arvingen avstår från arvet så kommer arvet automatiskt gå vidare till nästa generation, det vill säga arvingens barn. I ditt fall, kan barnet avstå från arv efter att föräldrarna gått bort, men då kommer arvet istället gå vidare till nästa led, som då är barnets egna bröstarvingar (barn). Om barnet inte har egna barn som kan ärva, blir det istället barnbarn som får den avstående laglotten. Först om det inte finns några barnbarn, så får en förälder automatiskt den avstående delen, i ert fall laglotten. Barnet kan därmed inte välja att laglotten ska avstås direkt till efterlevande sambo.

Det verkar dock inte vara prövat i domstol när ett barn kan göra ett arvsavstående till förmån för efterlevande sambo och vad som i så fall sker med denna del av arvet när efterlevande sambo går bort. Om det är fråga om ett gemensamt barn, får dock barnet ut en del från efterlevande sambo, men det är osäkert vad som sker med den del som barnet avstått från. Med tanke på detta, bör ett sådant arvsavstående göra med försiktighet.

Ett arvsavstående ska även vara skriftligt för att vara giltigt, och ska kunna visas upp vid bouppteckningen då detta ska skrivas under av bouppgivaren. Barnet ska också vara myndigt för att själv kunna avstå arvet.

Ej påkalla jämkning av testamente
Arvlåtaren kan även skriva ett testamente, där arvlåtaren inskränker arvingens laglott, exempelvis genom att testamentera denna del till sambon. För att arvingen ändå ska få ut sin laglott, behöver arvingen påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om arvingen inte påkallar jämkning, så ses detta som att arvingen avstår från sitt arv och sin laglott. Det betyder att ni kan testamentera barnets laglott till den efterlevande sambon, och om barnet inte påkallar jämkning av testamentet så kommer laglotten tillfalla efterlevande sambo. Detta väljer barnet därmed vid efter arvskifte, då kvarlåtenskapen ska delas upp. För att ett testamente ska vara giltigt, så ska det vara skriftligt och ska skrivas under av 2 vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om barnet inte vill påkalla jämkning, behöver inget skriftligt göras av barnet.

Arv överlåtelse
En arvinge kan också göra en så kallad arvöverlåtelse. Detta är inte heller reglerat konkret i lag, men enligt rättspraxis är det möjligt att vidta sådan åtgärd. Arvöverlåtelsen kan ske både före och efter arvskifte. Kravet för en arvöverlåtelse är att det ska vara en civilrättsligt giltig överlåtelse, som betyder att det ska vara en giltig gåva. För att en gåva, i detta fall laglotten, ska vara civilrättsligt giltig krävs:
- Frivillighet
- Gåvan ska vara benefik
- Gåvan överlämnas till mottagaren
(1 § GåvoL)

Barnet behöver alltså frivilligt utan tvång eller påverkan ge bort sitt arv, i detta fall laglotten, till efterlevande sambo. För att vara giltigt måste det också vara just en gåva. Barnet ska därmed inte förvänta sig att få något annat i gengäld. Gåvan, i detta fall laglotten, ska också överlämnas till mottagaren, alltså den efterlevande sambon. För att överlämnandet ska ses som en gåva så ska barnets rådighet över laglotten bli avskuren, vilket betyder att barnet inte längre ska kunna förfoga över laglotten.

Vid en arvöverlåtelse ska en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. På så vis är det en del av överlåtelsen som ska vara skriftlig. Det kan också vara en god idé att skriva ett gåvobrev. Det är ett skriftligt brev där gåvogivaren skriver ned att avsikten med överlåtelsen är just en gåva. I er situation, att barnet skriver att laglotten överlämnas till efterlevande sambo som gåva. Ett gåvobrev är inget krav för att laglotten ska ses som en giltig gåva, men det är bra ur bevishänseende.

Du kan läsa mer om arvöverlåtelse på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning och rekommendation
Svaret på din fråga är ja, ett barn kan frivilligt tacka nej och avstå från sin laglott till förmån för efterlevande sambo. Detta kan också göras på olika sätt, och kommer med olika villkor som ska vara uppfyllda. Skriftlighet krävs för arvavstående, och vid arvöverlåtelse krävs att en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. När det gäller att barnet inte påkallar jämkning av testamente, så ska testamentet skriftligt. Men barnet behöver inte göra något skriftligt om hen inte ska påkalla någon jämkning.

Om barnet frivilligt vill tacka nej till sin laglott till förmån för efterlevande sambo, skulle jag rekommendera att barnet gör en arvsöverlåtelse. Då blir laglotten en gåva till efterlevande sambo, och kan göras både före och efter arvskifte. Då ska som sagt en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. Om detta alternativ blir valt, rekommenderar jag även att barnet skrivet ett gåvobrev om att laglotten är just en gåva till efterlevande sambo, så det finns ett bevis på just detta. Detta bör även förvaras på ett säkert ställe för att inte komma bort.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Om du har fler funderingar kring detta, eller vill ha hjälp med hur man exempelvis upprättar ett gåvobrev, är du varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister här: https://lawline.se/boka

Har du andra frågor, är du också varmt välkommen att ställa dessa till oss här på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96402)