Kan ett barn driva process i svensk domstol?

FRÅGA
Hej! Barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, stipulerar att barnen är egna rättighetsbärare. Betyder det att ett barn - via ett ombud - kan driva en process i egenskap av kärande part i svenska domstolar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att vara rättighetsbärare är inte samma sak som att inneha rättshandlingsförmåga. Barn bär rättigheter både enligt barnkonventionen, men även enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. De omfattas exempelvis av rätten till liv (artikel 2 EKMR, artikel 3 FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, artikel 6 barnkonventionen), förbud mot slaveri och tvångsarbete (artikel 4 EKMR, artikel 4 FN-deklarationen, artikel 32 barnkonventionen) och många andra rättigheter. Andra som har begränsad rättshandlingsförmåga men som trots det är rättighetsbärare är personer som lider en av psykisk störning och personer som försatts i konkurs (lagen om avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning samt 3 kap. 1 § KonkursL).

Den som är under 18 år, d.v.s. barn, har ingen rättshandlingsförmåga och kan därför inte ingå avtal och inte heller driva en process i svenska domstolar. Barnet kan däremot företrädas av en ställföreträdare som driver processen för barnets räkning. (9 kap. 1 § FB samt 11 kap. 1 § 2 stycket RB).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (121)
2021-05-13 Hur långt sträcker sig en advokats tystnadsplikt?
2021-04-29 Åtal vid misshandel och hemfridsbrott
2021-02-28 Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?
2021-02-18 Åklagare lägger aldrig ned åtal

Alla besvarade frågor (93146)