Kan ett äktenskapsförord upprättas muntligt?

FRÅGA
Ska fonder ingå i bodelningen?Läste svaret angående om fonder man ägt innan äktenskapet skall ingå i bodelning.Vi har ej skrivit ett äktenskapsförord men vi gjorde en muntlig överenskommelse innan vi gifte oss, med min pappa som vittne, att mina fonder jag hade innan äktenskapet ej skulle användas till något gemensamt. Utan var som en trygghet och garanti för mig "om något skulle hända". Så har det också varit.Vi har haft delad ekonomi och haft ett gemensamt konto där vi betalat in pengar. Aldrig blandat in våra separata investeringar eller annat.Min fråga är således, gäller denna muntliga överenskommelse eller måste vi skriva ett äktenskapsförord nu?Vi ska precis börja skriva ihop bodelningsavtalet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur makars tillgångar ska fördelas finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När två makar väljer att skilja sig ska en bodelning göras enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, vilket framgår av (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap. 2 § ÄktB går det att läsa hur egendom blir enskild, så att den inte ska ingå i bodelningen. Av bestämmelsen framgår att egendom kan bli enskild genom upprättande av ett äktenskapsförord eller om ena maken erhåller gåva eller testamente med villkor om att gåvan eller testamentet ska vara enskild egendom. Den enda möjligheten för makarna att själv bestämma över vilken egendom som ska vara enskild är således genom att upprätta ett äktenskapsförord.

Formkrav för äktenskapsförord

Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Om äktenskapsförordet inte uppfyller dessa formkrav är det alltså inte juridiskt bindande, och kan därför inte göras gällande om en tvist uppstår.

Svaret på din fråga är alltså att er muntliga överenskommelse inte är juridiskt bindande, det spelar ingen roll att ni har vittnen som kan styrka att ni avtalat om att fonderna ska utgöra enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt utformat. Eftersom att det inte finns ett korrekt utformat äktenskapsförord utgör fonderna giftorättsgods, och ska ingå i en bodelning mellan er, detta oavsett om du förvärvat fonderna innan äktenskapet inleddes.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82582)