Kan ett äktenskapsförord föreskriva att bara den ena makens egendom är enskild?

Hej

Om en av makarna har egendom men inte den andra make. Kan man skriva att all egendom som t ex xxx äger skall vara enskild egendom eller måste äktenskapsförord gälla båda makarna ( i vi form) och sen när kan man täckna det om man gifter sig utomlands med en utländsk. Innan eller efter ena make kommer till Sverige och fått pers nr.

Tack i förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsförord finner man i Äktenskapsbalken (Äktb).

För äktenskapsförord finns det ett antal formkrav. Det måste vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och sedan ska det registreras hos skatteverket (7 kap 3 § Äktb). I ett äktenskapsförord kan makarna bestämma vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods (7 kap 3 § Äktb). Det finns inga regler om hur mycket den ena eller andra parten får ha som enskild egendom. Man kan alltså göra som du föreslår i din fråga, att en av makarnas egendom är giftorättsgods medan den andras är enskild egendom.

Beroende på vilket annat land ni tecknar äktenskapsförordet i kommer olika lagar vara tillämpligt på det, det är generellt dock inte ett hinder. Ni kan även alltid registrera ett nytt äktenskapsförord i Sverige när ni väl fått svenskt personnummer.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning