Kan ersättning för värdeminskning av bil utges, och vem ersätter den?

FRÅGA
Blev smälld med min bil ute i trafiken, har vagnskade garanti. Motparterns fel blev det.Nu till min fråga, jag äger en så pass nybilVem ersätter min värdeminskning utav bilen?Har jag rätt att få ut ersättning?När jag värderar bilen hos bilhandlare, får jag mycket lägre pris på bilen, pga att den vart involverad i krock, som ej uppstått av mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är mer en försäkringsfråga än en juridisk fråga, men jag kommer att ta upp alla relevanta juridiska aspekter i fallet. Relevanta lagar är trafikskadelagen samt skadeståndslagen.

Kan ersättning för värdeminskning ges?

Enligt 10 § st. 2 trafikskadelagen ska eventuell trafikskadeersättning utgå från det andra fordonet. Inledningsvis bör du alltså se om motpartens försäkringsbolag har åtagit sig att betala ersättning för värdeminskning. I mitt svar kommer jag att utgå från att så inte är fallet.

Enligt 8 § trafikskadelagen ska trafikskadeersättning utgå för sakskada som uppkommer i följd av trafik i Sverige med motordrivet fordon. Trafikskadeersättningen grundas också på 5 kap. skadeståndslagen. Här är 5 kap. 7 § skadeståndslagen av intresse, eftersom att skadeståndet omfattar sakskada med anledning av värdeminskning. Det finns alltså en möjlighet för dig att få ersättning för värdeminskning.

Vem ersätter värdeminskningen?

I och med att 5 kap. 7 § skadeståndslagen blir aktuell, ska den som har orsakat skadan betala, om personen uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Om inte motpartens försäkring täcker ersättning för värdeminskning har du alltså möjlighet att genom domstolsprocess få ersättning för värdeminskning.

Sammanfattning

Inledningsvis är det klokt att ta reda på om motpartens försäkring täcker ersättning för värdeminskning. Om så inte är fallet har du ändå möjlighet att kräva trafikskadeersättning för värdeminskning enligt skadeståndslagen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (154)
2019-11-17 Kan jag begära skadestånd av en person som kört på mig med elcykel?
2019-11-13 Vem ska betala för skador vid trafikolycka?
2019-10-14 Skada sig på parkerat fordon
2019-09-29 Jämkning av trafikskadeersättning på grund av drograttfylleri

Alla besvarade frågor (74626)