Kan erinran användas som bevis?

2020-06-13 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Kan en erinran användas som bevis ifall man inte har skrivit på en kvittens?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det råder fri bevisvärdering och bevisprövning i Sverige. Detta innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen värderar bevisningen i det enskilda fallet vid en tvist, (se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken). Svaret är därmed att en erinran kan användas som bevis. Däremot är det svårt att säga vad det har för effekt i det enskilda fallet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (372)
2021-05-06 Är det lagligt att spela in samtal utan den andres vetskap och kan detta användas i en senare rättstvist?
2021-04-23 Principen om fri bevisprövning
2021-04-23 En tilltalades rätt att tiga får inte användas mot denne i bevishänseende
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal

Alla besvarade frågor (92043)