Kan enskild egendom omvandlas till giftorättsgods?

Min man var tidigare delägare i ett företag och hans aktier var hans enskilda egendom. Nu har han sålt sin andel och satt in pengarna på vårt gemensamma konto. Är pengarna nu att anse som hans enskilda egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag kommer att utgå ifrån att du och din man är gifta, att ni alltså ingått ett äktenskap med varandra. Detta innebär att äktenskapsbalken (ÄktB) blir tillämplig, 1 kap. 1 § ÄktB.


Av din fråga tolkar jag det som att du undrar över om pengarna från försäljningen av din mans aktier ska anses vara din mans enskilda egendom, eller om det nu istället kan betraktas vara så kallat giftorättsgods.


Vad blir effekterna om aktierna är giftorättsgods eller enskild egendom?

Något som kan vara en fördel att hålla koll på i detta fall är vad konsekvensen blir beroende på om egendomen, d.v.s. aktierna, är giftorättsgods eller enskild egendom. Vid en bodelning, på grund av exempelvis en skilsmässa eller dödsfall, läggs makarnas giftorättsgods ihop och delas därefter lika mellan makarna, medan enskild egendom vanligtvis inte ingår i en sådan bodelning, se 9 kap. 1 § första stycket ÄktB.


Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom

Tillgångar som makar äger kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods är alla era tillgångar som ni äger och som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. För att veta vad som ska betraktas vara giftorättsgods, kan det alltså vara bra om man har koll på vad som utgör enskild egendom. Grunderna för vad som utgör enskild egendom regleras punktvis i 7 kap. 2 § ÄktB och kan kortfattat beskrivas vara sådana tillgångar som endast tillfaller den maken som äger egendomen. Ert gemensamma konto är alltså giftorättsgods, vilket är en viktig del av din fråga.


Äktenskapsförord

Det framgår inte om du och din man genom ett äktenskapsförord har avtalat att hans aktier ska vara hans enskilda egendom. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som ingås för att till exempel bestämma om vad som ska vara enskild egendom, 7 kap. 3 § ÄktB. Jag kommer att förutsätta att ni har ett äktenskapsförord, eftersom din mans aktier annars inte hade kunnat vara enskild egendom med hänsyn till grunderna i 7 kap. 2 § ÄktB. Jag utgår alltså från att ni genom ett äktenskapsförord avtalat att aktierna ska vara din mans enskilda egendom, 7 kap. 2 § första punkten ÄktB.


Avkastning av enskild egendom, det vill säga exempelvis vinsten som en investering genererar, ska vara giftorättsgods. Detta står i 7 kap. 2 § andra stycket ÄktB. Det finns dessutom ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 1992 s. 773, där domstolen kom fram till att försäljningslikvider som ansetts vara en makes enskild egendom förlorat sin karaktär av enskild egendom genom att pengarna sattes in på ett konto som utgjort makarnas giftorättsgods.


Sammanfattning

Med bakgrund av det ovan nämnda, ska de pengar som din man satt in på erat gemensamma konto nu anses vara giftorättsgods. Det är alltså inte längre hans enskilda egendom. Skulle det vara så att ni vill komma överens om att det ska vara hans enskilda egendom, rekommenderar jag att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord. Behöver ni hjälp med att upprätta ett sådant, är ni välkomna att boka tid med en av våra jurister på Lawline.


Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!


Sara Jeftenic

Rådgivare

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”