Kan en vikarieanställning med formuleringen "längst t.o.m." avslutas tidigare och vad innebär det om personen som jag vikarierar för återgår till arbetet?

Hej, jag har nyligen påbörjat ett vikariat och har 2 frågor. Den första är att det i kontrakten står att jag är "vikarie för XX XX under dennes frånvaro dock längst t.o.m. 2019-01-31".

Har jag rätt i min tolkning att detta innebär att anställningen kan avslutas tidigare eftersom det är "längst" t.o.m slutet av januari? Och nu till huvudfrågan: som det står i kontraktet går jag på ett heltidsvikariat och kontraktet specificerar vem jag går för. Denna personen, som jag ska vikariera för, har nu beslutat sig för att återgå till jobbet 3 dagar i veckan. Vilket den senaste tiden har inneburit att jag vikarierar på heltid åt en person som är på plats på arbetet. Vad innebär detta för min anställning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Kan anställningen avslutas tidigare?

Huvudregeln är att tidsbegränsade anställningar (till exempel vikariat) upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört om inte annat avtalats (LAS 4 § andra stycket andra meningen).

Men eftersom anställningsavtalet är formulerat "längst t.o.m. 2019-01-31" har det getts utrymme för att avsluta vikariatet tidigare.

Din anställning kan alltså slutas tidigare än den 31:e januari 2019.

Vad innebär det för din anställning att den du vikarierar för återgått till arbetet?

Anledningen till att arbetsgivare formulerar vikariat med "dock längst t.o.m." är ofta för att säga upp vikarier om personen som vikarien vikarierar för återgår till arbetet.

Det kan alltså innebära att du kommer att sägas upp, eller mer troligt i just ditt fall, att du kommer att behöva gå ner i arbetstid för att endast vikariera de dagar personen inte arbetar.

Finns det kollektivavtal?

Mycket av arbetsrätten i Sverige är kopplat till kollektivavtal. Det kan därför vara en god idé att läsa igenom kollektivavtalet, om sådant finns, för att se om detta reglerar din situation (LAS 2 § tredje stycket).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo