Kan en väktare eller butikspersonal kvarhålla en person?

Hej, har väktare eller butikspersonal laglig rätt o kvarhålla en person o tillkalla polis för de vill visitera någon? Men om en väktare ser att någon stjäl en sak i en hylla i en butik då kan du väl kvarhålla personen med våld/tvång tills polisen kommer?Jag tänkte att lagen säger att man ej har rätt o visitera som butikspersonal eller väktare men hur noga efterföljs denna lag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga gäller både butikspersonal samt väktare så delar jag upp frågan i två delar.

Butikspersonal

Det finns något som kallas envarsgripande, som innebär att vem som helst har rätt att gripa någon som begått ett brott, under vissa förutsättningar (Rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 § 2 stycket). En förutsättning är att personen har begått ett brott där det dessutom finns fängelse på straffskalan. När det kommer till exempelvis snatteri (ringa stöld) så framgår det att fängelse upp till sex månader kan utdömas (Brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 §). En annan förutsättning är dessutom att den misstänkte tas på flyende fot eller tas på bar gärning vid brottet. Detta innebär därmed att envargripande är tillämpligt när det kommer till exempelvis ringa stöld och därmed har butikspersonal rätt att kvarhålla person som gjort sig skyldig till brottet till dess polis anlänt till platsen.

När det kommer till envarsgripande, så får man använda försvarligt våld mot den brottsmisstänkte. Med det sagt är det exempelvis möjligt att hålla fast personen, ta med personen till ett separat rum och då även låsa rummet för att förhindra att personen avlägsnar sig tills polisen anländer. Men detta innebär alltså inte att man får göra vad som helst, utan det ska alltid vara försvarligt och generellt brukar gränsen gå vid kvarhållande.

När det kommer till att gå igenom en persons väska så gills det som en form av Kroppsvisitation (RB 28 kap. 11 § 3 stycket). Där är huvudregeln att alla personer är skyddade mot kroppsvisitation (Regeringsformen 2 kap. 6 §). Dock får exempelvis en polis kroppsvisitera en person då det finns anledning att anta att ett brott har begåtts och där dessutom påföljden kan bli fängelse (RB 28 kap. 11 §).

Detta innebär därmed att butikspersonalen som utgångspunkt inte får gå igenom en personsväska utan ska invänta polisen. Det butikspersonalen däremot kan gör är att tillfråga personen om hen kan tömma sin väska för att visa innehållet, men detta är alltså därmed en fråga och personen behöver inte säga ja. Därmed får butikspersonal ej titta i väskan själva utan behöver personens samtycke.

Väktare

Till att börja med är det viktigt att skilja mellan ordningsvaktare och väktare där väktare är privata aktörer och ordningsvakter, precis som poliser, fyller en statlig funktion. Därför har dessa två subjekt helt olika befogenheter.

Då du i din fråga har skrivit väktare så kommer jag utgå från dessa. Väktare är jämställda med privatpersoner när det kommer till våldsutövning. Detta innebär att väktare måste följa samma regler som privatpersoner och därmed blir envarsgripande enligt RB 7 kap. 7 § 2 stycket tillämpligt även här. Detta innebär att en väktare också kan kvarhålla någon som har begått ett brott. Dessutom blir samma regler tillämpliga som ovan, när det kommer till att kolla igenom en persons väska (RB 28 kap. 11 § 3 stycket).

Hur noga efterföljs lagen?
Detta är tyvärr inte en lätt fråga att svara på. Men då båda butikspersonal samt väktare har ganska stora möjligheter att kvarhålla någon samt använda försvarligt våld när det kommer till alla former av stölder i butik. Därmed är det sällan att det blir en fällande dom mot någon av dessa subjekt, gällande att har gått utöver vad de får göra när det kommer till kvarhållande. När det kommer kroppsvisitation däremot kan jag tyvärr inte uttala mig alls.

Slutsats

Både butikspersonal och väktare får kvarhålla en person som misstänks för exempelvis snatteri, då envarsgripande blir tillämpligt (24 kap. 7 § 2 stycket). Varken väktare eller butikspersonal har någon laglig grund kolla igenom en persons väska utan personens medgivande. Det blir därmed helt okej om personen ger sitt samtycka och själv visar innehållet. Därför är det bästa butikspersonal eller väktare kan göra är att kvarhålla personen och invänta polisen.

Med vänliga hälsningar

Beatrice KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo