Kan en väggmonterad tv vara byggnadstillbehör

2021-10-12 i Fastighet
FRÅGA
Har jag rätt till vägmonterad tv vid köp av fastighet om inget annat nämns. Eller är det en lös egendom och isånnafall vilken balk ska man vända sig till?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetsköp regleras i jordabalken. En väggmonterad tv kan antingen räknas som fast egendom i form av byggnadstillbehör eller som lös egendom. Byggnadstillbehör är fast inredning och annat som försetts till byggnaden som är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna (2 kap. 2 § JB). En utgångspunkt är att bland annat sådant som är inmonterat brukar räknas som byggnadstillbehör.

Det framgår inte helt klart i din fråga ifall tv:n är inmonterad, dvs inbyggd i väggen, eller bara upphängd på väggen. Ifall tv:n är inmonterad ska den i regel räknas som bostadstillbehör. Är tv:n upphängd så ska den klassas som lös egendom. Ifall det rör sig om fast egendom har köparen rätt till tv:n om inte annat nämns, men rör det sig om lös egendom så har köparen inte rätt till tv:n om inte annat nämns.

Jag rekommenderar att du hör av dig till den andra parten i husköpet för att klargöra hur ni ska göra med tv:n, såvida köpet inte redan har gjorts.

Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Tim Axell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96493)