FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/05/2018

Kan en undersköterska ha bisyssla som städare?

Jag jobbar som undersköterska på ett särskiltboene. Har haft städjobb i 25 år som bisyssla. Kan dom förbjuda det. Annan anställd gnäller om det. Men det finns fler som har andra bisysslor

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Tveksamhet kring att ha bisysslor vid sidan av sitt ordinarie arbete kan komma i fråga inom offentliga anställningar, som regleras i lag (1994:260) om offentlig anställning §§ 7-7c.
Frågan kommer absolut upp inom den privata marknaden också men det finns ingen lagreglering kring det då, utan anges i anställningskontraktet eller annat avtal i så fall.

Anledningen till att vissa bisysslor förbjuds är för att alla anställda inom den offentliga sektorn ska vara opartiska och objektiva i sina uppdrag. En anställd måste kunna upphandla och fatta beslut utan att ha ett eget intresse i hur beslut ska tas. Ett sådant agerande skulle rubba förtroendet hos både den anställde själv och för myndigheten. Det finns fall där offentliganställda tvingats upphöra med bisysslan för att få behålla sin anställning. Ex: En officer fick inte hyra ut skotrar till försvarsmakten AD 1999 nr 106. En polis fick inte arbeta som deltidsbrandman då intressekonflikt kunde uppstå vid utryckning AD 2004 nr 108. Men en polismans politiska uppdrag ansågs inte vara intressekonflikt AD 2011 nr 83.

Har en offentligt anställd en bisyssla eller en annan anställning vid sidan av sitt arbete har denne en skyldighet att informera sin arbetsgivare om detta om det föreligger risk att detta kan vara en otillåten bisyssla. Arbetsgivaren och arbetstagaren får då komma överens om hur de ska göra med anställningen och bisysslan om den anställde inte kan fortsätta med båda.

I ditt fall ser jag inte någon tydlig intressekonflikt men det skulle kunna vara om du är med och fattar beslut om vilka företag som ska hjälpa vården med städningen och du förespråkar det städföretag som du själv äger eller kanske jobbar på. Det föreligger dock generellt inget hinder att ha andra sysslor eller arbeten vid sidan av ordinarie anställning så länge det inte krockar med tiderna och att tjänsterna sköts på rätt sätt, vilket då generar andra typer av frågor som inte rör intressekonflikter.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen med följdfråga i ditt ärende.

Jennie NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”