FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/05/2020

Kan en tvistemålsprocess vara ett hinder för att anmäla ett brott

Hej, En bekant ligger i skilsmässa och hens partner har skickat hot på olika sätt via SMS sedan processen började. Kan hen anmäla det som olaga hot eller psykisk misshandel, trots att skilsmässan inte har gått igenom än? Jag undrar alltså om det finns begränsningar avseende (vissa) straffrättsliga brottsbenämningar mellan personer som har pågående tvistemål? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om skilsmässan, tvistemålsprocessen, utgör ett hinder för en av parterna att anmäla ett brott mot samma part.

Regler om rättegångshinder finns i rättegångsbalken (RB).

Det finns vissa begränsningar att väcka talan mot en part som du redan har en pågående process med. I tvistemål föreligger det ett sådant hinder om du vill väcka talan i en process nummer två om samma sak som i process nummer ett, RB 13 kap 6 §. I brottmål föreligger det sådant hinder om du vill väcka en talan nr två om det utgör samma brott, RB 45 kap 1 §. Detta kallas litespendens. Litispendens är en processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det inte tas upp till ny prövning. Denna princip gäller dock inte mellan tvistemål och brottmål. Man kan alltså utan hinder väcka en brottsmålstalan mot en person som man redan har en pågående tvistemålsprocess med.

Svaret på din fråga blir alltså sammanfattningsvis att det inte finns några hinder alls för din bekanta att anmäla hoten hen fått via sms till polisen. Att din bekanta och hens partner ligger i skilsmässa spelar alltså ingen roll.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo