FrågaAVTALSRÄTTFormkrav05/03/2023

Kan en svensk fullmakt gälla utomlands samt hur utformar man en fullmakt?

Hej Jag vill ge en fullmakt till min kompis för att utse en advokat i frankrike för att väcka talan . Hur skriver jag texten ? Kan fullmakten gälla i frankrike? Hur ser texten ut ?!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar frågan som att du undrar (1) hur man utformar en fullmakt samt hur texten ska se ut och (2) hur det fungerar med en svensk fullmakt i Frankrike.


Vad krävs för en giltig fullmakt i Sverige:

I svensk rätt finner vi fullmakter i avtalslagens (AvtL) andra kapitel. Det finns inga formkrav för fullmakter i Sverige. Den kan alltså vara både muntlig och skriftlig.


Hur utformar jag en fullmakt:

Det finns generellt ingen lag som reglerar utformningen av en fullmakt. Ur bevishänseende är rekommendationen att fullmakten är skriftlig och bevittnas av närvarande oberoende vittnen. Det ska framgå vem som är fullmaktsgivare, vem som är fullmaktstagare och vad fullmakten åsyftar.


Exempel:

Här kommer ett förslag på hur man kan utforma en fullmakt:

Fullmaktsgivaren och fullmäktiges namn, personnummer, adress, postnummer och ort, telefon och mail.


Sedan “fullmaktsinnehavaren ger tillåtelse att till fullmäktige själv eller via ett ombud…” och en angivelse vad den fullmäktige får göra i ditt namn.


Därefter “fullmakten är giltig från och med… och till och med …” med angivande av aktuella datum.


Till sist bör det finnas; en underskrift, en datumförteckning och en ort för parterna samt eventuella vittnen.


Vad krävs för en giltig fullmakt utomlands:

Bara för att du innehar en svensk fullmakt kommer denna inte att gälla utomlands per automatik. Det är helt beroende på hur Frankrikes rättsordning reglerar området. Därför kommer jag inte kunna besvara på vad som gäller för fullmakter utomlands då det eventuellt regleras annorlunda jämfört med i Sverige. Det är alltså Frankrikes lag som gäller och därför är min rekommendation till dig att kontakta en juristbyrå i det aktuella landet för att få ett korrekt svar på vad som krävs.


Hoppas mitt svar gav dig klarhet och vid nya frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Hälsningar,

Melina KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo