Kan en statslös medborgare gifta sig med en svensk medborgare?

FRÅGA
Kan en statslös person med tillfälligt uppehållstillstånd och folkbokförd i Sverige gifta sig med en svensk medborgare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 1 § lag (1904:26 s.1) om vissa internationella internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap räcker det att en av parterna har ett svenskt medborgarskap för att bådas rätt att ingå äktenskap ska avgöras med tillämpning av enbart svensk rätt.

Äktenskapshinder regleras i 2 kap. äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här.

Det finns tre former av äktenskapshinder reglerade i ÄktB.

2 kap. 1 § ÄktB anger att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap.

2 kap. 3 § ÄktB utgör ett hinder för giftermål i nära släktskap.

2 kap. 4 § ÄktB utgör ett hinder mot tvegifte, med andra ord utgör ett redan ingånget och gällande äktenskap ett hinder för den gifte att ingå nytt äktenskap.

Innan ett äktenskap ingås kommer Skatteverket att pröva huruvida någon av ovanstående hinder föreligger mot äktenskapet 3 kap. 1 § ÄktB.

Är ingen av ovan listade omständigheter för handen så finns det ingenting som hindrar att en statslös person vilken är folkbokförd i Sverige och har ett tillfälligt uppehållstillstånd gifter sig med en svensk medborgare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (967)
2019-07-17 Får jag behålla min egendom efter en eventuell skilsmässa?
2019-07-13 Ingår egendom som vi har ärvt i våra gemensamma tillgångar?
2019-07-11 Egendom som inte är enskild är giftorättsgods och ska ingå vid bodelning
2019-07-08 Är min frus gåvor fortfarande hennes enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (71117)