Kan en servitör bli ersättningsskyldig för kunders springnotor?

Hej! Försöker hjälpa en kompis med en fråga angående restaurangbranschen.

Kan man som arbetsgivare kräva sina arbetare på ersättning för springnotor?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är förmodligen mycket osannolikt att det skulle finnas någon sådan rätt för arbetsgivaren i anställnings- eller kollektivavtalet. Det skulle teoretiskt sätt kunna finnas något sådant, och i så fall är det där ni finner svaret. Jag utgår dock i det följande från att det inte står något om detta i anställnings- eller kollektivavtalet.

Det är nog snarare så att arbetsgivaren i detta fall anser att arbetarna har orsakat springnotorna och att det är deras "fel" att arbetsgivaren förlorat pengar på detta sätt. Generellt kan man krävas på pengar om man medvetet eller genom oaktsamhet orsakat en förlust av pengar. Enligt skadeståndslagen (SkL) gäller dock speciella regler för just arbetstagare. I SkL 4:1 stadgas följande:

"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."

Detta innebär att det krävs väldigt mycket (läs synnerliga skäl) för att man som arbetstagare ska kunna bli skadeståndsskyldig. Det fall som du beskrivit för mig är inte ett sådant fall där en arbetstagare ska behöva ansvara skadeståndsrättsligt. Svaret från mig är alltså, nej, det är mycket osannolikt att arbetsgivaren har rätt att kräva sina arbetstagare på ersättning pga springnotor.

En annan viktig sak att komma ihåg är att om man blir krävd på ersättning är det den som kräver ersättning som måste bevisa att det finns en grund för kravet. Det ni kan göra är att fråga var ifrån denna arbetsgivare fått denna idé, och vad det eventuella rättsliga stödet är för dessa krav på ersättning.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000