Kan en samfällighetsförening ta lån?

2017-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan en samfällighetsförening ta ett lån i en bank för del av sina medlemmar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En samfällighetsförening är en juridisk person, vilket innebär att om den är registrerad i Samfällighetsregistret kan den förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter såsom att ingå avtal och därmed också ådra sig skulder. Detta framgår av 17 § i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Att skuldsätta föreningen genom att ådra sig kredit är därför fullt tillåtet, givet att beslutet om att ta lånet går till på rätt sätt i föreningen. Se därför till att följa föreningens stadgar om hur sådana förvaltningsbeslut ska fattas och vem som är behörig att teckna låneavtalet med banken.

Observera att om föreningen ska ställa säkerhet i lånet genom att t.ex. pantsätta en av fastigheterna får inte styrelsen eller firmatecknaren besluta om det själva. I så fall måste det finnas stöd i stadgarna. Om det inte gör det måste föreningsstämman besluta i frågan för att låneavtalet ska ingås behörigen, 37 § Samfällighetsförvaltningslagen. Avtalet riskerar att annars bli ogiltigt.

Hoppas att mitt svar var till er hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?