Kan en samfällighet vara motpart avseende avtalsservitut?

2019-03-14 i Servitut
FRÅGA
Hej.Jag äger en fastighet som angränsar till en samfällighet (30 st fastigheter). Jag skall nu ansluta till deras vattensystem för att på så sätt få kommunalt vatten. Vi skall nu reglera detta i ett avtalsservitut. Jag kommer att ansluta med egen slang som grävs ner till frostfritt djup och till mitt hus är det ca 300 m. Av dessa 300 m ligger slangen ca 50 m på samfällighetens mark.Kan jag skriva ett avtalsservitut med samfälligheten (styrelsen skriver under) som motpart eller måste ett servitut skrivas där samtliga 30 fastigheter skriver under.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om servitut finns i 14 kap. jordabalken. Ett servitutsavtal kan inte skrivas in i en samfällighet, men däremot i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Du måste därför skriva ett avtalsservitut med samtliga 30 fastighetsägare. Läs mer på lantmäteriets hemsida här och här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?