Kan en sambo tvinga den andra sambon att flytta ut?

FRÅGA
jag bor me min sambo och två barn och han vägrar gå, lägenheten står på mitt namn, jag vill inne bråka eller blanda in polisen hur gör jag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att se till sambolagens bestämmelser (SamboL).

Kan du tvinga din sambo att flytta ut om det är eran gemensamma bostad?

Det som kommer att bli av betydelse är om den lägenhet som ni idag bor i utgör s.k samboegendom. Samboegendom är den bostad och det bohag som du och din sambo äger tillsammans och som är köpt för samma ändamål (3 § SamboL). Lägenheten som du står på är samboegendom om ni idag använder den som er gemensamma bostad och även har flyttat in i den tillsammans för samma syfte (5 § SamboL). Då får det ingen betydelse om det enbart är du som ensam står på kontraktet.

När du och din sambo går isär ska en bodelning göras om någon av er begär detta där eran samboegendom fördelas lika mellan er (8 § SamboL). Om du och din sambo inte kommer överens om vem som ska få lägenheten kommer den som bäst behöver den att få ta över den.

Kan du tvinga din sambo att flytta ut om det ursprungligen är din bostad?

Om det istället är så att du ursprungligen hyrt eller köpt lägenheten utan att du haft för avsikt att leva där tillsammans med din nuvarande sambo kommer den inte utgöra samboegendom. Då lägenheten i detta scenario även är att anse som din har du rätt att kräva att din sambo ska flytta ut. Det ska dock tilläggas att din sambo kan begära att få ta över lägenheten om det utifrån omständigheterna kan anses skäligt och din sambo också behöver den mer än vad du gör (22 § SamboL). Denna bestämmelse är sällan tillämpad och tar sikte på de fall där den andra sambon eventuellt står utan arbete och till följd av dålig ekonomi kanske har det mycket svårt att hitta en annan bostad.

Vad kan du göra för att få din sambo att flytta ut?

Om din sambo vägrar att flytta ut finns det olika tillvägagångssätt beroende på om lägenheten är er gemensamma eller inte. Om lägenheten är eran gemensamma, dvs samboegendom, kan du ansöka om att en bodelningsförrättare ska fördela bostaden och eran egendom mellan er (26 § SamboL). Detta gör du genom att kontakta den domstol där du idag har din hemvist.

Om det istället är din lägenhet kan du kontakta domstolen för att få en bodelningsförrättare som kan fastslå att bostaden tillhör dig. Om din sambo fortfarande vägrar att flytta ut kan du kontakta Kronofogden som i sin tur verkställer bodelningsförrättarens beslut och hjälper dig att tvinga din sambo att flytta ut.

Sammanfattning

Om lägenheten är eran gemensamma bostad och ni vid en bodelning inte kommer överens om vem som ska överta lägenheten kan ni ansöka om att en bodelningsförrättare ska se över eran bodelning. Lägenheter kommer då att gå till den av er som bäst behöver den.

Om lägenheten istället är din egna och inte utgör samboegendom har du rätt att kräva att din sambo ska flytta ut efter att en bodelningsförrättare beslutar om att bostaden är din. Därefter kan du ta hjälp av Kronofogden att verkställa beslutet om din sambo fortfarande vägrar att flytta ut från lägenheten.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82625)