Kan en sambo få rätt till hälften av huset efter separation eller bortgång?

Hej!

Min mamma ärvde huset efter sin man när han dog -98. Hon blev 5 år senare tillsammans med en annan som då flyttade in. Dom har nu varit sambos i ca 15 år. Dom har idag inget samboavtal, vad händer om. 1. Dom skulle separera, har han då rätt till halva huset? 2. vad händer om hon dör och jag ärver allt (enda barnet) ska jag dela huset med honom då? Dom har tillsammans gjort ändringar på huset byggt pool mm, som hon har betalat för men han har byggt, kan han ta med sig detta då? Eller måste jag köpa ut honom?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer använda mig av sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB) för att besvara dina frågor.


Bodelning efter en separation

När man separerar som sambor gör man en bodelning. I den beräknar man värdet av båda sambornas samboegendom och delar den sen lika (14 § SamboL). Det är alltså bara samboegendom man delar lika, till skillnad från en separation efter ett äktenskap då man delar på allt man äger tillsammans bortsett från den enskilda egendomen.

En gemensam bostad kan vara samboegendom, men behöver inte vara det. Ett hus som samborna har som sitt gemensamma hem är bara samboegendom om det köptes med syfte att det skulle vara deras gemensamma hem (3 § SamboL). I din mammas fall är det inte fallet då hon ägt huset sen innan de träffades. Vid en separation skulle din mammas lägenhet inte delas och hennes sambo skulle alltså inte ha rätt till hälften.


Arvsrätt

Som sambo har man ingen arvsrätt. Det finns en bestämmelse som innebär att det bara är den efterlevande sambon, och inte dödsboet efter den avlidne som kan begära bodelning (18 § SamboL). Det är dock inte en rätt att ärva, utan denna bestämmelse gäller också bara samboegendom. Om ingenting förändras innan din mammas bortgång kommer hennes sambo alltså inte ha rätt att ärva från henne, bara få hälften av samboegendomen.

Det är även precis så som du säger i din fråga, att du som enda bröstarvinge själv ärver allt (2 kap. 1 § ÄB). Förvisso finns det en möjlighet för den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden att ta över den (22 § SamboL), men för det första gäller det enbart för en bostadsrätt eller hyresrätt och för det andra krävs det synnerliga skäl för det om man inte har gemensamma barn. Alltså har hennes sambo vid hennes bortgång ingen lagstadgad rätt att bo kvar i huset, utan måste flytta.


Arbetet han lagt ner på huset

Högsta domstolen har i ett avgörande slagit fast att om en sambo inte kan visa att arbetet som denne lagt ner på en fastighet inte var menat att vara en gåva vid tiden då arbetet utfördes anses hen inte ha några rättigheter till resultatet (NJA 1986 s. 513). Har det inte framkommit under tiden han utfört arbetet att det inte varit en gåva har han därmed antagligen inte heller några rättigheter kopplade till det arbetet han har utfört.


Kortfattat svar på dina frågor

1. Din mammas sambo har inte rätt till huset vid en separation eftersom att syftet vid köpet inte var att de två skulle bo i det tillsammans.

2. Om din mamma avlider är du enda arvinge och hennes sambo har ingen rättighet att bo kvar i huset. Han har antagligen inte heller någon rätt till ersättning för det arbete han utfört.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Mikaela DahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning