FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet06/10/2014

Kan en samägd fastighet tvångsförsäljas med förlust?

jag och min hustru skilde oss för 2,5 år sedan. Vi har inte lyckats med någon bodelning p.g.a att hon vill bara dela på tillgångarna men inte skulderna. Vi har en fastighet som är värderad till 850.000 kr men fastigheten är belånad till 1.000.080. Jag vill bo kvar och ta över hela skulden och att hon betalar hälften av mellanskillnaden till mig eller banken. Hon har anlitat en bodelningsförättare via tingsrätten som påstår att hon kan få en tvångsförsäljning med förlust mot min vilja. Är detta verkligen rätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

När det gäller samägd fastighet finns det i Samäganderättslagens 6 § en möjlighet för en delägare att mot annan delägares vilja få fastigheten tvångsförsåld såvida inte annat avtalats (alltså det avtalats att lagen inte ska gälla). Delägaren som vill sälja ansöker då hos Tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. En annan delägare kan bara skjuta upp försäljningen om han kan visa synnerliga skäl för anstånd. Om klyvning av fastigheten är aktuellt kan den delägare som inte vill sälja begära klyvning och då avvaktas ett försäljningsbeslut tills besked om klyvning getts (7 §). I ert fall låter det inte som om klyvning är aktuellt. Om rätten godkänner en tvångsförsäljning utser de en god man som sköter försäljningen (8 §). Arvodet för den gode mannen belastar delägarna utefter deras ägarandel (15 §).


Så som du ser kan din fd hustru ansöka om tvångsförsäljning, och det finns lite eller inget du kan göra åt det. Om hon kan få till en tvångsförsäljning med förlust är inte lika lätt att svara på. Fastigheten kommer att utbjudas på offentlig auktion, och det är svårt att veta var buden hamnar. Enligt Samäganderättslagen kan dock en delägare kan begära att rätten fastställer ett lägsta pris under vilket fastigheten inte får säljas (9 §). I ert fall är fastigheten överbelånad sett till värderingen, och om värderingen är korrekt så finns det få möjligheter för dig att förhindra att den säljs med förlust. Vid en offentlig auktion har du givetvis lika stor rätt som alla andra att bjuda på fastigheten, och du kan på så vis köpa tillbaka den. Det är ju hela fastigheten som bjuds ut, inte enbart din hustrus del. Så vill du behålla den får du köpa tillbaka den på auktionen, hälften av vinsten kommer dig ju till godo (du köper din del av dig själv i realiteten). 

Hoppas att ni snart kan komma överens om en lösning som båda är nöjda med!

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare