Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?

2021-07-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan en person som äger 1/4 av en samägd liten skogsfastighet, den andra parten 3/4 av den, tvinga fram en försäljning av den?Lantmäteriet förmodar, redan innan en ansökan om Lantmäteriförättning är gjord, att fastigheten är för liten att klyva.
SVAR

Hej, tack för din fråga

I mitt svar utgår jag ifrån att ett samäganderättsavtal inte föreligger och att samäganderättslagen därför är tillämplig i dess helhet. Först kommer jag ta upp några generella utgångspunkter och därefter kommer jag gå in på vad som gäller i ditt fall. Avslutningsvis kommer jag ta upp vad du bör göra i ditt fall.

Generella utgångspunkter

Enligt 4 kap. 8 § Jordabalken gäller att om två eller fler personer äger var sin andel av en fastighet utan att avbrytning genom fastighetsbildning sker betraktas de som samägare till fastigheten och samäganderättslagen är tillämplig (se 1 § samäganderättslagen).

Av samäganderättslagen följer att alla åtgärder som rör egendomen i dess helhet fattas med alla delägares samtycke (se 2 § samäganderättslagen). Det innebär att alla delägare måste vara överens för att man ska få sälja hela fastigheten. Däremot förfogar varje delägare fritt över sin del av fastigheten. Man kan som delägare alltså sälja sin andel av fastigheten utan att inhämta godkännande från övriga delägare. Vidare kan varje delägare begära försäljning av hela fastigheten på offentlig auktion efter ansökan till tingsrätten (se 6 § samäganderättslagen). I sådana fall kan vem som helst buda på fastigheten.

Vad som gäller i ditt fall

Vill personen sälja sin andel av skogsfastigheten står det personen fritt att göra det om det inte är så att det finns ett samäganderättsavtal som säger något annat. Däremot behövs bådas godkännande för att hela skogsfastigheten ska kunna säljas på egen hand. Personen har dock rätt att begära försäljning av hela fastigheten på offentlig auktion. Skulle personen göra det innebär det att inte bara du utan även andra kan komma att buda på fastigheten.

Vad du bör göra

Om du vill behålla skogsfastigheten är ett alternativ att köpa ut personen. Ni bör också fundera på att upprätta ett samäganderättsavtal mellan er för att på så sätt reglera hur förvaltning av egendomen ska ske, i vilka delar samäganderättslagen ska vara tillämplig m.m. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal så kan du höra av dig våra duktiga jurister på 08-533 300 04 eller klicka här för att boka en tid.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2091)
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg
2021-09-07 Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?
2021-09-05 Får grannen klippa mina träd?

Alla besvarade frågor (95663)