Kan en samägare hindra att övriga samägare förfogar över den samägda fastigheten?

Jag är delägare (nedärvd) i en markfastighet tillsammans med ursprungligen 3 andra delägare (en av dessa har nu avlidit). De numera 2 andra vill exploatera fastigheten och låta uppföra ett antal tomter för försäljning. Jag är emot denna exploatering. Kan jag som delägare förhindra en sådan exploatering? Hur bär jag mig åt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om du kan hindra de andra delägarna från att genomföra deras planer.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Du har i princip en vetorätt mot de andra delägarnas exploateringsplaner. Du kan alltså hindra deras planer. De andra delägarna kan dock begära att en god man tar hand om fastigheten, eller att den säljs på offentlig auktion.

Kan du hindra att de övriga delägarna exploaterar fastigheten?

Som jag förstår det är du en delägare till fastigheten, d.v.s. du äger direkt en andel av fastigheten. Du äger inte en del av fastigheten genom något slags anspråk på att bli ägare eller liknande.

Ett sådant delägarskap betecknas även samäganderätt. Då gäller samäganderättslagen, om ni inte har avtalat om något annat. Jag antar att ni inte avtalat något annat, eftersom du inte har nämn något delägaravtal.

Vissa särskilda regler gäller för jordbruksfastigheter, enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Jag antar dock att din fastighet inte är en jordbruksfastighet.

Det krävs enighet för att förfoga över fastigheten, genom att t.ex. sälja delar av den till andra. Enighet krävs också vid förvaltningen av fastigheten i övrigt (2 § samäganderättslagen).

Du har alltså i princip vetorätt mot de andra delägarnas exploateringsplaner. Det finns ett undantag, men det handlar om brådskande åtgärder som behövs för att bevara fastigheten.

Vad kan de andra delägarna göra om du lägger in veto?

De andra delägarna kan dock ansöka om att en god man tar hand om fastigheten istället (3 § samäganderättslagen). Denna gode man har i uppdrag att förvalta fastigheten till delägarnas gemensamma bästa (4 § samäganderättslagen).

De andra delägarna kan också försöka att få bort dig genom att begära att fastigheten säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Det finns nämligen inget hinder för en delägare att ropa in fastigheten på en sådan auktion. Emellertid kan det vara ganska ogynnsamt för dem, och även du kan ropa in fastigheten på auktionen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med samägda fastigheter är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000