Kan en samägare ensidigt förfoga över sin del av en fastighet?

2019-02-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex samäger en fastighet, ett hus. Vi har båda flyttat från huset och haft det uthyrt i väntan på försäljning. Nu har mitt ex fått för sig att hen inte vill hyra ut det längre och sagt upp hyresgästerna utan mitt medgivande. Mitt ex vet att jag inte har råd med hyran på min lägenhet och lånen på huset. Jag vill hyra ut fastigheten har jag då som ägare till 50 % av huset rätt att hyra ut min del om det ändå står tomt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör samägande av fastighet vilket aktualiserar samäganderättslagen.

Vad gäller vid samägande?

Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter ett förfogande över den samägda fastigheten som huvudregel att delägarna är eniga med att förfogandet görs. Ett förfogande som alltså kräver enighet är bl.a. uthyrning samt hävande av avtal avseende den samägda fastigheten. För att svara på din fråga har du alltså inte någon möjlighet att hyra ut din del av fastigheten utan att ditt ex ger sitt medgivande.

Hur kan vidtagen åtgärd utan enighet återställas?

När ditt ex som valde att säga upp uthyrningsavtalet utan ditt medgivande agerade hen i strid med samäganderättslagens regler. För att lösa en sådan situation har Högsta domstolen i NJA 1990 s. 184 konstaterat att en samägare har möjlighet att begära att en domstol prövar saken. I det fallet kunde samägare ansöka om handräckning för att återställa åtgärd som annan samägare hade vidtagit i strid med samäganderättslagen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (469)
2019-08-19 Hur hanterar man arv av samägd fastighet?
2019-08-11 Kan man avtala om avbetalningsköp om samägt gods?
2019-08-01 Hur säljer man en samägd fastighet?
2019-07-23 Hur säljer man fastighet när det finns flera ägare och någon vill behålla fastigheten?

Alla besvarade frågor (72228)