Kan en samägare åberopa försäljning av huset på offentlig auktion med stöd av 6 § samäganderättslagen?

2019-04-19 i Samägandeavtal
FRÅGA
Min mors man har gått bort. De ägde halva huset i var som enskild egendom. Hans testamente sade att hans barn ärver hans del av huset men att min mor har rätt att disponera huset under sin livstid mot att hon står för alla kostnader. En jurist som min mor har varit i kontakt med hävdar att hans barn kan med stöd av samäganderättslagen ändå påkalla en försäljning genom offentlig auktion. Vad gäller i detta läge?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Samäganderättslagen blir tillämplig då två eller fler äger t.ex. en fastighet tillsammans (1 § samäganderättslag). Lagen är i princip dispositiv och går att avtala bort, vilket framkommer av bl.a. lagens 6 §. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare kräva att den samägda egendomen säljs på offentlig auktion. Förutsatt att samäganderättslagen inte har avtalats bort mellan din mor och hennes mans barn har alltså vem som helst av samägarna rätt att åberopa lagens 6 § och få till stånd en tvångsvis försäljning av huset i dess helhet. Det din mor fått höra av juristen stämmer alltså.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (449)
2019-05-06 Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?
2019-04-30 Vad gör jag om övriga delägare vägrar att köpa ut mig?
2019-04-30 Vad händer om man vägrar sälja något man äger tillsammans med fler personer?
2019-04-30 Sälja sin andel av samägd fastighet

Alla besvarade frågor (69197)