Kan en samägare åberopa försäljning av hus på offentlig auktion med stöd av 6 § samäganderättslagen utan samtycke från en nyttjanderättshavare?

2019-04-19 i Samägandeavtal
FRÅGA
Min mors man har gått bort. De ägde halva huset i var som enskild egendom. Hans testamente sade att hans barn ärver hans del av huset men att min mor har rätt att disponera huset under sin livstid mot att hon står för alla kostnader. En jurist som min mor har varit i kontakt med hävdar att hans barn kan med stöd av samäganderättslagen ändå påkalla en försäljning genom offentlig auktion. Vad gäller i detta läge?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När blir samäganderättslagen tillämplig?

Samäganderättslagen blir tillämplig då två eller fler äger t.ex. en fastighet tillsammans (1 § samäganderättslag). Lagen är i princip dispositiv och går att avtala bort, vilket framkommer av bl.a. lagens 6 §.

Kan barnen med stöd av 6 § samäganderättslagen få till stånd en försäljning av huset?

Om jag har förstått din fråga rätt så har din mors man i sitt testamente förordnat att din mor under sin livstid ska ha nyttjanderätt till hans andel av huset medan äganderätten till hans andel tillfaller hans barn. I ett sådant fall blir samäganderättslagen tillämplig mellan barnen (om inget annat avtalats).

Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare kräva att den samägda egendomen säljs på offentlig auktion. 12 kap. 2 § ärvdabalken anger att om någon genom testamente erhållit nyttjanderätt till egendom samtidigt som någon annan erhållit äganderätten så ska 12 kap. 6 § ärvdabalken tillämpas. Enligt 12 kap. 6 § ärvdabalken föreligger ett hinder mot försäljning eftersom din mor har nyttjanderätt till hennes mans andel av huset. 12 kap. 6 § ärvdabalken anger att det behövs ett samtycke från din mor (nyttjanderättshavaren) för att barnen (ägarna) ska kunna överlåta huset. Detta styrks ytterligare genom ett rättsfall från HD vid namn NJA 2004 s. 14. I detta rättsfall hade en person genom testamente förvärvat en andel i en fastighet, samtidigt som nyttjanderätten till andelen hade tillfallit en annan person. Den som hade förvärvat andelen ansågs inte kunna åberopa 6 § samäganderättslagen och få till stånd en försäljning av fastigheten utan nyttjanderättshavarens samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (513)
2020-05-31 Kan man tvingas bli utköpt ur ett hus som ägs gemensamt?
2020-05-31 Vad gäller om en samägd egendom säljs utan alla delägares godkännande?
2020-05-04 Hur upphör ett avtal om samägande?
2020-05-01 Vad kan man göra när en samägare inte svarar på telefon?

Alla besvarade frågor (80615)