Kan en säljare över Tradera häva ett köp?

2020-02-25 i Köplagen
FRÅGA
Köpt en vara på Tradera. Betalat. Idag fick jag pengarna tillbaka utan någon förklaring. Får det gå till så här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att säljaren även hävt köpet, och att du inte kommer att få varan du köpt. Jag utgår även i svaret från att du köpt varan från en privat säljare på Tradera eftersom det är det vanligare scenariot, men om situationen är annorlunda, och säljaren är ett företag, är du välkommen att skicka in en ny fråga!

Har säljaren rätt att häva köpet?

Vid köp mellan två privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig.

Efter att ett juridiskt avtal ingåtts (som ett köp) är huvudregeln att det ska hållas. Säljaren får endast häva köp om det beror på ett avtalsbrott från köparens sida, som att dröja med betalningen. Eftersom du betalat i tid så har säljaren alltså ingen rätt att häva köpet.

Eftersom säljaren felaktigt hävt köpet räknas det som ett dröjsmål med varans avlämnande, och det ger dig rätt till fullgörelse, alltså att köpet ändå genomförs (23 § KöpL). Denna rätt kan utgå om det är omöjligt eller orimligt för säljaren att fullgöra köpet.

Du kan också på grund av dröjsmålet ha rätt till skadestånd om du lidit skada på grund av dröjsmålet (27 § KöpL). Detta kan exempelvis vara om du skulle använda varan i näringsverksamhet och gått miste om inkomst på grund av dröjsmålet, så länge det inte låg utom säljarens kontroll att förhindra dröjsmålet. Om det beror på säljarens försummelse så har du alltid rätt till ersättning.

Får det gå till så här?

Nej, det får inte gå till så här. Förutsatt att det är på grund av säljaren du inte fått varan kan du kräva ut dina rättigheter.

Observera att Tradera kan ha egna avtalsvillkor, och att detta kan komplicera situationen ytterligare. Om Tradera ger säljaren en rätt att häva köp, och du också gått med på det villkoret genom att använda tjänsten, så är det godtagbart att köpet inte genomförts. Även i det fall köpet helt enkelt inte gått igenom på grund av ett fel hos Tradera kan svaret förändras. För att reda ut situationen, och se till att felet faktiskt beror på säljaren, rekommenderar jag att du kontaktar Tradera.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1222)
2020-09-16 Fel på bilen - kan man häva köpet?
2020-09-14 Fel i vara
2020-09-05 vad gäller vid fel i bostadsrätt?
2020-09-04 vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

Alla besvarade frågor (84313)