Kan en säljare neka garantiärenden genom egna policys?

Hej Lawline,

För det första vill jag meddela att det är en spricka utanför displayområdet på framsidan som tillkom en vecka efter inköp och har därför inte påverkat funktionaliteten.

Min telefon har gått sönder i den bemärkningen att systemet har skadat sig själv.

Jag skulle göra en systemuppdatering och när detta sker ladda den ner uppdateringen för att sedan avinstallera och ersätta diverse viktiga filer.

Nu avinstallerar den endast viktiga delar och installationen misslyckades, jag kan inte längre bruka telefonen alls.

När jag ringer telefontillverkaren menar den på att det hade gått på garantin men eftersom jag har sprickan i glaset måste dom laga den och detta går inte på garantin. Detta är tydligen en policy dem har?! Kan dem lägga till sådana kryphål?

Jag jämför detta som att om jag tankar bilen fel om det är fel märkt på stationen, så måste dem byta ruta om det är ett litet stenskott.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor rörande förhållandet mellan konsument och näringsidkare gäller Konsumentköplagen (1990:932) vilket hädanefter kommer att refereras till som KKL.

Vad innebär garanti?

Garanti står reglerat i 21 § KKL. I lagen står det uttryckligen att en garanti är något som för säljaren är helt frivilligt att utlämna, därmed är det upp till säljaren hur denne vill utforma garantin i form av eventuella villkor samt garantins tidsbegränsning. Det är alltså helt enkelt upp till säljaren att bestämma vad garantin ska omfatta, men har en garanti lämnats så måste säljaren åta sig ansvaret att hjälpa köparen vid bekymmer med varan (så länge detta står inom garantins omfång).

Kan säljaren genom egna policys avstå från att ta sig an ett garantiärende?

Detta är helt och hållet beroende på vad som stod i köpeavtalet mellan dig och säljaren. Vanligtvis står det finstilt i köpeavtal vad en eventuell garanti omfattar samt vilka villkor som gäller. Om säljaren i ditt fall har skrivit in en punkt i köpeavtalet som förmedelar att de endast åtar sig att laga fel i mjukvaran om hårdvaran är intakt, har de rätt att neka garantiärenden på denna grund om villkoren inte är uppfyllda. På samma sätt har de även rätt att i köpeavtalet reservera sig för att fel i mjukvara kan avhjälpas trots fel i hårdvara, men endast om hårdvaran i samband med garantiärendet också lagas mot en adderad kostnad. Då jag inte har tillgång till köpeavtalet er sinsemellan blir det dock svårt för mig att göra en bedömning av vad som gäller i just ditt fall.

Vad kan du som köpare göra om en garanti inte är aktuellt?

Om det skulle visa sig att garanti är utesluten finns fortfarande möjligheten att med den i 23 § KKL givna rättigheten till reklamation, reklamera telefonen. För att reklamation ska vara aktuellt krävs det att du som köpare meddelar säljaren om felet inom två månader från dess att du upptäckte felet. Denna rättighet gäller i tre år från dess att du tog emot varan enligt 23 § 3 st. KKL. Generellt sett kan reklamation göras med framgång om ärendet gäller fel som inte är orsakad av dig som köpare. Även här blir det svårt för mig att bedöma vad som gäller i ditt fall då jag inte besitter kunskap om alla bakomliggande omständigheter, men jag kan konstatera att om du har köpt telefonen för mindre än tre år sedan, meddelar säljaren om felet inom två månader från dess att felet inträffade samt att felet inte är orsakat av dig, så bör reklamation vara en aktuell väg att gå. Skulle det trots detta kvarstå konflikter mellan dig och säljaren kan du alltid vända dig till allmänna reklamationsnämnden med ditt ärende för att genom de få hjälp.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo