Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?

2021-10-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Har en svensk resebyrå rätt enligt lag att kräva vaccinintyg, Covid-19 för att få följa med på en resa till ett land som inte kräver vaccinationsintyg.Överhuvudtaget kan någon kräva ett vaccinintyg om man hänvisar till Diskrimineringslag, mänskliga rättigheter m.fl.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i grundlagarna. I regeringsformen finns en rättighetskatalog med våra grundläggande fri- och rättigheter. Enligt regeringsformen är var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp(2 kap 6§ RF). En vaccinering är ett kroppsligt ingrepp. Ingen kan alltså tvinga dig att vaccinera dig.

Privata aktörer(såsom en resebyrå) har som huvudregel rätt att bestämma helt själva vem de ingår avtal med, och på vilka villkor avtalet grundas på. Denna rätt finns på grund av avtalsfriheten. Om de har som villkor att en kund för att få åka med på deras resa ska ha ett vaccinationsintyg är detta helt okej. De har ingen skyldighet att låta de som inte har vaccinationsintyg följa med, eftersom de själva bestämmer villkoren för köpet av deras tjänster. De kan inte tvinga dig att vaccinera dig, men de kan neka dig att få följa med på deras resa om du inte har ett vaccinationsintyg.

Det finns dock undantag till avtalsfriheten. Diskriminering är en av de undantagen. Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation(Diskrimineringslagen 4§). En sådan särbehandling skulle kunna vara att inte få åka med på en resa anordnad av en resebyrå. Dock så måste särbehandlingen, för att den ska utgöra diskriminering, ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.(Diskrimineringslagen 1§). Att neka någon att följa med på en resa för att de inte har vaccinationsintyg är inte diskriminering, på grund av att särbehandlingen inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Vänliga hälsningar,

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1442)
2021-12-08 Vidaresålt autogiro
2021-12-07 Monopolliknande ställning för myndighetspost
2021-12-06 Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?
2021-12-04 Bilar sålda för annans räkning - äganderätt?

Alla besvarade frågor (97716)