Kan en reklamera en vara köpt på Blocket?

2015-06-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag sålde i veckan min bärbara laptop på blocket för som är gjord för spel för 4500kr, jag köpte den själv för 14000kr för lite mer än 3 år sedan (garanti och reklamationsrätt har utgått).Jag har använt datorn för spel, som jag spelat på hög grafik utan några som helst problem, när den blivit varm (85c~) har jag med tryckluft rengjort fläktarna och temperaturen har gått ner till 70-70c, detta bör göras någon gång per år.Under mina tre år har detta aldrig varit ett problem, när jag nu säljer datorn, köparen testar datorn hemma hos mig, inte spelar men kollar så allt från annonsen stämmer. Sju timmar senare får jag ett mail av köparen som säger att datorn höll hög temperatur, han skruvade därför sönder den för att rengöra fläktarna och då säger han att han såg att kylpasta från grafikkortet hade runnit ut i datorn.Jag kontaktar ASUS och butiken och de säger att de aldrig hört om ett sådant problem.Datorn håller samma höga temperatur vid spel och vill nu häva köpet.Jag har aldrig upplevt detta problem tidigare och jag kan inte veta att han inte åsakat detta själv när han öppnat datorn eller tappat datorn denna dag.Jag har behandlat datorn pedantiskt och själv inte öppnat upp och pillat i datorn då jag inte ville förstöra något. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen. Varor som säljs på blocket anses enligt praxis (även när så inte är föreskrivet) säljas i befintligt skick. Fel i varan kan dock ändå föreligga om den inte uppfyller de i annonsens föreskrivna förutsättningar, om säljaren underlåtit att informera om ett väsentligt fel som hen känt (som hade inverkat på köpet) till eller om varan avviker i väsentlig mån från vad köparen med fog kunnat förutsätta med tanke på priset och övriga omständigheter vid köpet - enligt 19§ Köplagen. Sedan begagnad elektronikprodukter är något av mina specialområden kan jag på rak arm säga att priset är såväl skäligt i förhållande till skicket, om det är så som du säger, samt att bärbara speldatorer ofta är något varmare än stationära speldatorer. Sedan du inte haft några problem med temperatur har du inte heller haft någon skyldighet att upplysa om detta.

Vidare har en köpare inte rätt att åberopa sådant fel som hen vid en undersökning av varan före köpet beretts möjlighet att upptäcka enligt 20§ Köplagen. Sedan du berett köparen möjlighet att testa varan och han inte valt att göra några tester av temperaturerna har du uppfyllt din skyldighet. Inte heller på denna grund kan temperatuerna åberopas som något fel i varan. Vidare är felet inte av en sådan art att det kan upptäckas utan att skruva isär datorn, det är därmed inte ett sådant fel du bort ha haft kännedom om.

Jag anser inte att köparen kan på denna grund åberopa att det varit fel i varan. Viktigt att komma ihåg är också att det är den som påstår något som har att visa detta. Köparen måste därmed kunna visa att felet funnits redan vid köpet. Annars finns inget fel i varan.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga. Annars är ni välkommen att med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.
Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll