Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Hej, min sonhustru har en provanställning hos en privat arbetsgivare.

Nu har arbetsgivaren sagt att hon efter att provanställningen är slut ska få ett vikariat på tre månader. På dessa tre månader ska hon lära sig ett nytt datasystem och om hon klarar det ska hon få en tillsvidare anställning annars får hon sluta.

Kan arbetsgivaren göra så med anställningsformen och erbjuda ett vikariat efter provanställning och inte en tillsvidareanställning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller som utgångspunkt att en provanställning kan ske i högst sex månader och om provanställningen inte avbryts övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Enligt LAS kan alltså en provanställning inte övergå till ett vikariat (6 § LAS).

Ett kollektivavtal eller anställningsavtal kan dock avvika från lagens regler under vissa förutsättningar:

Ett kollektivavtal kan avvika från bestämmelsen i LAS när det gäller provanställning. Detta innebär att arbetsgivaren skulle kunna bestämma att provanställningen ska övergå i ett vikariat, förutsatt att kollektivavtalet på arbetsplatsen reglerar det (2 § tredje stycket LAS och AD 2006 nr 82).

Ett anställningsavtal kan avvika från LAS under förutsättning att det inte upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen. Det vill säga att arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om bättre villkor än vad som anges i LAS, inte sämre. Vad jag kan hitta har inte någon domstol klargjort vad som gäller om ett anställningsavtal anger vikariat efter provanställningen utan att det finns stöd i kollektivavtal. Min tolkning är dock att en tillsvidareanställning anses vara ett "bättre" villkor än ett vikariat och att arbetsgivaren därmed inte ensidigt kan avtala att provanställningen ska övergå till ett vikariat (2 § andra stycket LAS).

Sammanfattning

Svaret på din fråga beror det på hur arbetsgivaren reglerar provanställningar. Om det anges i ett kollektivavtal att arbetsgivaren får avtala om vikariat efter provanställning, så kan arbetsgivaren göra så. Om det inte anges i något kollektivavtal är min tolkning att arbetsgivaren inte ensidigt kan ange att provanställningen ska fortsätta i ett vikariat i anställningsavtalet.

Notera dock att arbetsgivaren skulle kunna avsluta provanställningen under prövotiden och därefter erbjuda en ny anställning i form av ett vikariat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo