Kan en provanställning övergå till en tidsbegränsad?

2016-04-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej Kan en 6 månaders provanställning följas av ett vikariat på 6 månader eller hur bör man göra, kan det följas av ett sommarjobb på 4 månader?Mvh Marie
SVAR

Hej Marie, tack för din fråga!

Svaret regleras i Lag om anställningsskydd (1982:80), (LAS).

Den egentliga huvudregeln för en anställning är att om inget annat avtalats, har en anställning ingåtts såsom tillsvidare enligt 4§ LAS. Med stöd av 6§ LAS kan istället ett avtal om provanställning ingås. En provanställning får löpa under absolut högst 6 månader och det går inte att vid prövotidens slut ingå en ny provanställning. Vidare stadgas i samma bestämmelse att när tiden för provanställning gått ut övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. De anställningsformer du anger som möjliga följder är så kallade tidsbegränsade anställningar, vilket följer av 5§ LAS. Av vad som framkommer i nämnda lagrum borde det inte finnas något utrymme för att låta provanställningen övergå till en ny tidsbegränsad anställning utan enda alternativet är en tillsvidareanställning.

Saknas då möjlighet att erbjuda en tillsvidareanställning, har du som arbetsgivare rätt att säga upp den anställde när som helst under prövotidens gång. Anställningen kan avbrytas fram till prövotidens sista dag, men meddelande om att anställningen ska avbrytas i förväg eller att anställningen ej ska övergå till en tillsvidareanställning efter prövotidens utgång ska enligt 31§ LAS lämnas skriftligen 2 veckor i förväg. Görs inte detta kan du som arbetsgivare bli skadeståndsskyldig. Sägs inte anställningen upp övergår den som sagt i en tillsvidare och då gäller sedvanliga regler för uppsägning antingen pga. arbetsbrist eller pga. personliga skäl.

Att tänka på är att om ni omfattas av kollektivavtal kan det av detta avtal framkomma andra regler om hur en provanställning sägs upp eller avslutas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll