Kan en provanställning övergå till en allmän visstidsanställning?

Hej!

Jag har en medarbetare som är provanställd 6 månader. Om jag måste besluta mig nu så kommer jag inte att anställa denne. Finns det något sätt jag kan ge ett vikariat eller annan form av anställning på t ex ytterligare 4 månader för att ge denne en chans att visa lite mer vilja/ambition utan att det övergår i en fast anställning? Jag skulle vilja ge en chans till men inte riskera att fastna med denne medarbetaren om det ändå inte är tillräckligt...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Visstidsanställning

En provanställning som pågått i sex månader övergår per automatik till en tillsvidareanställning enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) förutsatt att något annat inte avtalats. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan innan provanställningens utgång övertala om att provanställningen ska övergå till en annan anställningsform än en tillsvidareanställning. Det finns alltså en möjlighet för dig som arbetsgivare att erbjuda den provanställda en visstidsanställning innan provanställningens utgång.

Arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbetstagaren

Om du som arbetsgivare vill avbryta en provanställning måste du underrätta arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Vilket innebär att du måste underrätta arbetstagaren 14 dagar innan prövotidens utgång. Som arbetsgivare kan man även avsluta en provanställning fram tills sista provanställningstiden men det skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren mot arbetstagaren. Om arbetstagaren är med i en facklig organisation måste du som arbetsgivare varsla den lokala arbetstagarorganisationen som har rätt till en överläggning med arbetsgivaren enligt 31 och 38 §§ LAS.

Kan provanställningen övergå till en visstidsanställning?

Som arbetsgivare kan det finnas ett behov av att arbetstagaren efter provanställningen ska vara visstidsanställd. Det är tillåtet för arbetsgivaren att innan provanställningens utgång avtala om att arbetstagarens anställning kommer att fortsätta i en visstidsanställning. En allmän visstidsanställning övergår dock till en tillsvidareanställning enligt 5 § lagen om anställningsskydd. Den övergången sker om arbetstagaren varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Lagen om anställningsskydd är semidispositiv

Det är viktigt att komma ihåg att LAS är till stora delar semidispositiv. Det innebär att avvikelser får göras från lagens regler genom kollektivavtal vilket framkommer i 2 § LAS. Därför är det viktigt att se om du som arbetsgivare eller arbetstagaren är fackligt bundna och om något kollektivavtal gäller.

Sammanfattande råd

Börja med att se det provanställningsavtal som ni ingått med arbetstagaren. Ta sedan reda på om du som arbetsgivare eller arbetstagaren är med i en facklig organisation. Skulle det vara så att någon av er är med i en facklig organisation bör du se vilket kollektivavtal som gäller på er arbetsplats. Jämför sedan kollektivavtalet med anställningsavtalet. Jämför sedan kollektivavtalet med lagen om anställningsskydd för avvikelser. Föreligger det inget kollektivavtal eller om inga avvikelser finns får du som arbetsgivare (innan provanställningens utgång) meddela arbetstagaren om att anställningen kommer att fortsätta i en allmän visstidsanställning. Tänk på att om det föreligger avvikelser mellan kollektivavtal och lagen om anställningsskydd går kollektivavtalet först. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Med vänliga hälsningar,

Andrea VrcicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo