Kan en provanställning i 6 månader vara en tillsvidareanställning?

2021-05-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan en provanställning i 6 månader vara en tillsvidareanställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att en anställning ska löpa tillsvidare, om inte annat har avtalas, se 4 § LAS. Enligt 6 § LAS får det avtalas om en provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om provanställningen inte avbryts innan dess utgång går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning. Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva ut en person för en viss tjänst innan den övergår i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan angivande av skäl, om inte annat avtalats. Det finns heller inte någon uppsägningstid gällande provanställningar. Av 31 § LAS framgår dock att en arbetsgivare som avslutar en provanställning i förtid har en skyldighet att underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93145)