Kan en provanställning avbrytas och direkt övergå till en visstidsanställning?

2019-09-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Vi avser att avbryta en provanställning då X i fråga inte skött sina arbetsåtaganden till fullo. Vi har haft samtal med X och förklarat att om förbättring inte sker, så kan vi inte låta X provanställning övergå till en tillsvidareanställning. Efter samtal har viss förbättring skett ifrån X sida men ändå inte så pass mycket att vi vågar tillsvidareanställa X. Vi kommer därför att avbryta provanställningen men undrar nu om vi skulle kunna anställa X på en visstidsanställning under ett specifikt projekt/arbetsplats istället? På så sätt får X möjlighet att påvisa förbättring ytterligare en tid. Kan vi som arbetsgivare göra så? Vi har kollektivavtal, byggavtalet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En provanställning kan avbrytas i förtid såvida ingenting annat har avtalats enligt 6 § tredje stycket lagen om anställningsskydd (LAS).

En provanställning kan sägas upp att utan att skäl måste anges. Däremot är det viktigt att underrätta arbetstagaren och dennes eventuella facklig organisation om upphörandet av provanställning två veckor i förväg (31 § LAS).

Såvida inte provanställningen redan varat mer än 6 månader (vilket då skulle innebära att en tillsvidareanställning föreligger) ser jag inget hinder med att avbryta provanställningen och ingå ett visstidsavtal istället.

Om visstidsanställningen varar mer än två år under en femårsperiod övergår det till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS

Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (689)
2020-05-31 När övergår en "timanställning" till en tillsvidareanställning?
2020-05-30 Upphörande av provanställning
2020-05-30 Oavlönat arbete
2020-05-30 Hur går det till vid en uppsägning av en provanställd arbetstagare?

Alla besvarade frågor (80617)