Kan en privatperson stämma förälder avseende vårdnaden? Kan man lämna in en anmälan till socialnämnden när utredning redan pågår?

2021-02-03 i Myndigheter
FRÅGA
Hej.Om det finns en pågående utredning av soc angående en förälder, kan jag skicka in en stämning angående vårdnad nu eller bör jag vänta till utredningen är klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte möjligt för en privatperson att stämma en förälder avseende vårdnaden enligt svensk rätt. Socialnämnden initierar sådana ärenden självmant (ex officio) eller på anmälan (orosanmälan) av utomstående. Enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken gäller att om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Av samma lagrum framgår att talan väcks av socialnämnden.

Avslutningsvis, saknas anledning att vänta med din orosanmälan till utredningen är klar. Snarare skulle socialtjänsten uppskatta ytterligare information som underlättar deras utredning. Du kan ha kännedom om omständigheter som socialtjänsten inte har varför det är av vikt att anmäla.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (441)
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning
2021-09-30 Underrättelseform av socialtjänstens beslut
2021-09-29 Kan man överklaga socialtjänstens beslut?
2021-09-29 Är OB-tillägg pensionsgrundande inkomst?

Alla besvarade frågor (96356)