Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?

2020-09-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan Formuleringen i ett läkarutlåtande avgöra om min mamma som är lite dement kan skriva en fullmakt till mig ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en person med demens skriva en giltig fullmakt?

För att en fullmakt ska vara giltig krävs att fullmaktsgivaren har rättshandlingsförmåga (förstår innebörden av en fullmakt och varför den upprättats).

Om läkaren anger att din mamma är dement så påverkar detta hennes rättshandlingsförmåga och kan därför innebära att fullmakten ses som ogiltig (10 § AvtL).

I ett rättsfall från Hovrätten tilläts dock en person med Alzheimers att skriva en fullmakt då hen var fullt medveten om avtalets innebörd. En påverkad minnesförmåga behöver därför inte nödvändigtvis innebära att personen mister sin rättshandlingsförmåga. (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).

Sammanfattning

Jag kan inte närmare än det ovan givna svaret kommentera i detalj hur situationen förändras efter läkarutlåtandet då jag inte har mer information i frågan. Just när det kommer till medicinska utlåtanden och avtalsgiltighet (fullmakten) är det mycket som spelar roll, och inget fall är det andra likt.

Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Då kan du även få närmare hjälp med att upprätta en fullmakt samt andra möjliga lösningar om läkarutlåtandet avsevärt påverkar situationen och ni ej kan få en fullmakt utskriven.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1378)
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?
2021-02-18 Vad innebär kalendermånad?
2021-02-18 Får man låna ut bilen till sitt barn?

Alla besvarade frågor (89589)