Kan en nyttjanderätt överlåtas från nyttjanderättshavaren till annan?

2015-09-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan en nyttjanderätt överlåtas på nyttjanderättshavarens sida. Tex ägaren till en sommarstuga har en upplåten båtplats på annan fastighet. När sommarstugan säljs har den nya ägaren av sommarstugan rätt till båtplatsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad gäller nyttjanderätter regleras detta i jordabalkens 7 kapitel. En nyttjanderätt är en rätt som fastighetsägaren överlåter till någon annan. Denna i sin tur erhåller då en tillåtelse att bruka en viss del av fastigheten. En nyttjanderätt ska vara knuten till en viss bestämd person som aktivt använder den del av fastigheten nyttjanderätten berör. Eftersom nyttjanderätten är knuten till en viss person kan nyttjanderättshavaren på eget initiativ inte överlåta sin nyttjanderätt till någon annan.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Är denna regel dispositiv? Kan fastighetsägaren för båtplatsen i stadgar eller annat medge att en nyttjanderättshavare överlåter båtplatsen till köparen av sommarstugan?
2018-02-28 09:38
Kommentera
Relaterat innehåll