Kan en nedlagd förundersökning tas upp igen?

Hej!

I vilket syfte kan man bli inkallad till ett nytt förhör trots att förundersökningen är nedlagd? Innebär ett nytt förhör att förundersökningen har tagits upp igen och kan det i så fall göras på så kort tid som 1 vecka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förundersökning och förhör finns i rättegångsbalkens 23 kapitel.

En förundersökning kan läggas ner, och tas upp igen

En förundersökning ska bedrivas objektivt, innebärande att det ska tillvaratas och beaktas omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. Om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ned (23 kap. 4 § Rättegångsbalken, RB). Även i vissa andra fall får förundersökningen läggas ned, bland annat av kostnadsskäl vid straff under tre månader och om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse (23 kap. 4 a § RB). Om en förundersökning läggs ned kan den däremot tas upp igen, för det fall att det kommer fram nya uppgifter om brottet. Det finns ingen tidsgräns för hur snabbt en förundersökning kan öppnas igen, och det kan således göras på så kort tid som en vecka.

Förhör får hållas med alla som kan antas ha upplysningar att lämna

Under en förundersökning får förhör hållas med var och en som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Det är tyvärr omöjligt att säg i vilket syfte du eventuellt kallats till förhör igen; det kan innebära att förundersökningen tagits upp igen för att det kommit fram nya uppgifter om brottet. Det kan likväl vara för att du är misstänkt för något annat brott, men även att du inte är misstänkt men hörs upplysningsvis för ett brott någon annan begått.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo