Kan en myndighet neka att lämna ut en jobbansökan om sökande har begärt det?

2019-01-11 i Sekretess
FRÅGA
hej,Stämmer det att en myndighet inte får lämna ut en ansökningshandling i ett tjänstetillsättningsärende om sökanden begärt att ansökan skall vara hemlig?
SVAR

Hejsan!

Min tolkning av frågan
Jag tolkar det som att en myndighet har sagt nej till att ge ut en ansökan till ett arbete. Tillsättning har inte gjorts med andra ord utan det är endast ansökan som krävs ut.

Allmän handling
Anställningsförfarandet hos myndigheter lyder under offentlighetsprincipen som stadgas i tryckfrihetsförordningen 2kap. Det betyder att de inkommande ansökningarna är också allmänna handlingar och kan begäras ut av enskilde.

Undantag
Från offentlighetsprincipen kan göras undantag. De undantag för individer finns stadgad i offentlighet och sekretesslagens 21-40kap, för individnivå stadgas det allmänt att det kan sekretessbeläggas vid högst känslig information som kan vara till skada för denne om informationen röjs. Det står emellertid ingenting om att sekretessbelägga jobbansökningar i den mån att de möjligtvis undanhåller namn, adress, ålder, etc för personer som det är extra känsligt för.

Sammantaget kan de inte sekretessbelägga en jobbansökan just på grund av att personen "vill" att den ska vara hemlig. Det måste finnas adekvata skäl till detta vilket kan utläsas ur 21-40kap offentlighet och sekretesslagen.

Läs mer om hur de hanterar jobbansökningar här.

M
ed vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (163)
2019-03-15 Minderårig kört rattfull - socialtjänstens tystnadsplikt m.m.
2019-03-11 Kan jag får reda på om min far har några fler barn?
2019-03-11 Går det att få upplysningar om min farfar hade några barn?
2019-03-10 Sekretess vid faderskapsutredning

Alla besvarade frågor (66943)